Srbija

Philips Obaveštenje o privatnosti


Poslednje ažuriranje: januar 2022

Ovo Obaveštenje o privatnosti Vam govori ko smo, koje podatke o ličnosti prikupljamo o Vama, zašto ih prikupljamo i šta radimo s njima. Imajte na umu da, za potrebe ovog Obaveštenja o privatnosti, podaci o ličnosti označavaju bilo koju informaciju ili skup informacija koji Vas direktno ili indirektno identifikuju, kao što su Vaše ime, e-mail ili broj telefona. Ovo Obaveštenje o privatnosti pokriva kako Philips ili kompanija povezana sa Philips-om rukuju Vašim podacima o ličnosti kada stupate u interakciju sa nama, u svojstvu potrošača, poslovnog kupca, dobavljača, poslovnog partnera, kandidata, posetioca, učesnika u istraživanju, akcionara ili druge osobe koja ima poslovni odnos sa nama. Odvojite trenutak da se upoznate sa ovim Obaveštenjem o privatnosti.

Za više informacija o našoj praksi privatnosti posetite našu Philips stranicu privatnosti.

Philips Obaveštenje o privatnosti na prvi pogled

 
 • Ko smo mi
 • Kako koristimo Vaše podatke o ličnosti
 • Kako štitimo Vaše podatke o ličnosti
 • Kako prenosimo Vaše podatke o ličnosti između zemalja
 • Vaša prava na privatnost
 • Sa kim delimo Vaše podatke o ličnosti
 • Koliko dugo čuvamo Vaše podatke o ličnosti

Ko smo mi


Ukoliko nije drugačije navedeno u ovom Obaveštenju o privatnosti ili u drugim obaveštenjima o privatnosti specifičnim za proizvode ili usluge, rukovalac Vaših podataka o ličnosti (kao i predstavnik rukovaoca u Evropskoj uniji) je Philips International B.V.

Adresa pošte:

c/o Philips-ova kancelarija za privatnost (Pravna grupa)
Amstelplein 2
1096 BC
Amsterdam
Holandija
ОпширнијеЧитај мање

Kako koristimo Vaše podatke o ličnosti


Ako želite da saznate više o tome kako obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, samo odaberite neku od sledećih aktivnosti i saznaćete.

Posetite naše kancelarije

U našim kancelarijama kompanije Philips susrećemo se sa posetiocima kao što su kandidati za posao, dobavljači i trgovci, zainteresovane strane i bilo koji drugi pojedinci koji bi mogli da komuniciraju sa Philips-ovim osobljem.
 
Ako posetite prostorije naše kompanije Philips, treba da budete svesni da možemo zatražiti Vaše podatke o ličnosti kako bismo Vam dali personalizovanu značku koja će Vam omogućiti pristup našim kancelarijama. Takođe možemo koristiti CCTV sisteme (ili druge video uređaje) za snimanje određenih prostora u našim prostorijama. Kada koristimo takve video uređaje, postavljamo znakove upozorenja kako bismo bili sigurni da ste svesni da ćemo snimati slike ili video zapise.
 
Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:
 • Održavanje sigurnosti i sigurnosti Philips-ovih zaposlenih, posetilaca, gostiju i Philips-ove imovine i opreme;
 • Zaštita Philips-ovih legitimnih interesa, kao što je istraga nepoštovanja Philips-ovih politika i procedura, potencijalnih kriminalnih aktivnosti (npr. sumnja na krađu kompanije ili lične imovine) i drugih incidenata ili nezgoda u našim prostorijama;
 • Pokretanje disciplinskih i sudskih procesa i postupaka, uključujući čuvanje dokaza i otkrivanje snimaka u svrhu pravnih zahteva i postupaka.


Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:

 • Kada vam damo personalizovanu značku, koja će Vam omogućiti pristup našim kancelarijama, obično tražimo Vaše ime i informacije o poseti;
 • Kada koristimo CCTV sisteme, obrađujemo Vaše video snimke (npr. Vašu sliku snimljenu CCTV sistemom).


Pravni osnov za obradu
Pravni osnov na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku je naš legitimni interes, a posebno naša potreba da zaštitimo osnovna prava kao što su pravo na slobodu i sigurnost, pravo na imovinu, pravo na odbranu.

Ko je rukovalac Vaših podataka
Rukovalac Vaših podataka o ličnosti je Philips-ova povezana kompanija u zemlji u kojoj ste posetili naše prostorije, koja je u našim Uslovima korišćenja (pogledajte podnožje) označena kao operater ove veb stranice.

Prijavite svoju zabrinutost kao uzbunjivač

Stalo nam je da budemo odgovoran partner u društvu, da se ponašamo sa integritetom prema našim zaposlenima, kupcima, poslovnim partnerima i akcionarima, kao i široj zajednici. Dok sledimo naše poslovne ciljeve, uvek nastojimo da to učinimo na odgovoran način kako bismo osigurali da radimo pravu stvar. To znači da ako znate za bilo kakve etičke povrede u vezi sa poslovanjem kompanije Philips, svoju zabrinutost možete prijaviti putem Philips Speak Up, veb stranice za prijavljivanje i besplatne telefonske usluge. To možete učiniti anonimno (ako je dozvoljeno lokalnim zakonom). Ako odlučite da otkrijete svoj identitet, vaša žalba kao i Vaši lični podaci će biti zvanično registrovani u bazi podataka žalbi Philips GBP. Svaka prijavljena zabrinutost uvek će pokrenuti detaljnu proceduru praćenja.
 
Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:
 • istraživanje potencijalnih kršenja naših Opštih poslovnih principa ili koja na drugi način predstavljaju pretnju korporativnom integritetu kompanije Philips;
 • preduzimanje svih radnji koje bi mogle biti neophodne za poslovanje na odgovoran način i u skladu sa lokalnim zakonima i propisima.


Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Ako prijavite zabrinutost putem našeg Philips Speak Up, obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:

 • Ako otkrijete svoj identitet: Vaše ime, broj telefona, adresu e-pošte, najbolje vreme da Vas kontaktiramo i Vaš odnos sa Philips-om (bivši zaposleni, prodavac, kupac ili drugi), ako odlučite da pružite ove informacije.
 • Ime i drugi podaci o ličnosti bilo koje osobe koju navedete u svom izveštaju, ako ste voljni i u mogućnosti da pružite ove informacije.
 • Detalji o incidentu koji prijavljujete (vreme, mesto, lokacija, okolnosti, opis onoga što se dogodilo, mogući efekti na kompaniju Philips i da li je uprava upoznata sa ovim problemom).


Pravni osnov za obradu
Pravni osnov na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku je naš legitimni interes, a posebno naša potreba da poslujemo na odgovoran način i u skladu sa lokalnim zakonima i propisima, kao i za zaštitu osnovnih prava kao što su kao pravo na slobodu i sigurnost, pravo na imovinu, pravo na odbranu, slobodu poslovanja.

Sa kim delimo Vaše podatke o ličnosti
Vaši podaci o ličnosti se registruju u bazi podataka žalbi Philips GBP, odakle će biti poslati, na osnovu striktne potrebe za saznanjem, odgovarajućim osobama u kompaniji Philips. To znači da se informacije mogu deliti s dodeljenim istražiteljem(ima), dodeljenim službenikom za usklađenost sa GBP-om i u nekim situacijama članovima interne revizije Grupe, kao i pravne službe Grupe, ili izvan Philips-a (forenzički revizori, pravni savetnici) kojima su ove informacije potrebne da bi se obezbedila usklađenost sa Politikom izveštavanja GBP i zakonskim ili regulatornim obavezama, ili kao input za naknadne sudske postupke.

Podnošenje zahteva za privatnost

Radimo po visokim standardima kada je u pitanju obrada Vaših podataka o ličnosti. Stoga, kao što je opisano u ovom Obaveštenju o privatnosti, ako želite ostvariti svoja prava na privatnost, postaviti nam pitanja o našim praksama privatnosti, podneti nam prigovor na privatnost ili kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka, možete nas kontaktirati (naći ćete kontakt obrazac za privatnost u odgovarajućem odeljku ovog Obaveštenja o privatnosti) i mi ćemo se potruditi da odgovorimo na Vaš zahtev. Vaš zahtev za privatnost, kao i Vaši podaci o ličnosti će biti zvanično registrovani u elektronskom dosijeu predmeta i to će pokrenuti interni proces koji ima za cilj da u najvećoj mogućoj meri zadovolji Vaš zahtev.
 
Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u svrhu usaglašavanja sa zakonima i propisima o privatnosti i zaštiti podataka kojima podležemo.


Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Ako nam podnesete zahtev za privatnost, od vas zahtevamo određene informacije, koje su nam potrebne kako bismo Vam odgovorili i adekvatno adresirali Vaš upit. Posebno su nam potrebne sledeće informacije:

 • Vaša email adresa;
 • Vaš odnos sa Philips-om (potrošač, kandidat za posao ili drugi).


Pored toga, ako želite, takođe nam možete otkriti svoje puno ime, svoju državu, željeni jezik i sve druge informacije koje odlučite uključiti u svoj upit.


Pravni osnov za obradu
Pravni osnov na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku je naša potreba da poštujemo zakone i propise o privatnosti i zaštiti podataka kojima podležemo.

Pridruživanje našoj skupštini akcionara

Akcije Philips-a kotiraju se na berzi Euronext Amsterdam i na Njujorškoj berzi. Odnos između Philips-a i njegovih akcionara regulisan je holandskim zakonom i našim Statutom. Kao akcionar Philips-a, imate određena prava, kao što je pravo glasa o određenim korporativnim pitanjima (između ostalog: imenovanje članova upravnog i nadzornog odbora, pravo glasa o nagrađivanju rukovodilaca, usvajanje finansijskih izveštaja, proglašenje dividendi i razrešenje članova Upravnog i Nadzornog odbora). Glasanje se odvija na našim godišnjim i, ako ih ima, vanrednim skupštinama akcionara.
 
Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti.
Ako ste akcionar i odlučite da ostvarite svoja prava u kontekstu glavne skupštine akcionara, mi obrađujemo Vaše podatke o ličnosti kako bismo Vam omogućili da ostvarite svoja prava akcionara, na primer da zabeležite svoje učešće na skupštini akcionara, da upravljate Vašim uputstvima za glasanje putem punomoćnika i da obradi Vaš glas i/ili pitanja ili izjave tokom skupštine akcionara.

Relativno mali broj akcija u opticaju Philips-a upisan je na ime pojedinačnih akcionara. Kao što je propisano važećim zakonom, Philips takođe vodi registar koji sadrži podatke o vlasnicima registrovanih akcija i može komunicirati s tim akcionarima o godišnjoj skupštini akcionara i o raspodeli dividende.

Uobičajeno, sastanci akcionara se audio-vizuelno snimaju za interne svrhe i mogu biti praćeni linkom za prenos uživo putem naše veb stranice.


Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:

 • Puno ime i naziv
 • Datum rođenja
 • Poštanska adresa
 • Email adresa
 • Matični broj akcionara
 • Finansijske informacije (broj akcija, dividenda, itd.)
 • Banka ili posrednik
 • Ime Vašeg ovlašćenog predstavnika (ako postoji)
 • Broj bankovnog računa, broj računa hartija od vrednosti
 • Instrukcije za glasanje putem punomoćnika ili datih glasova
 • Sadržaj pitanja, mišljenja ili predloga koje možete izneti pre ili tokom sastanaka akcionara


Pravni osnov za obradu
Pravni osnov na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku je naša potreba da se pridržavamo važećih zakona kojima podležemo, kao i naš legitimni interes da poslujemo na odgovoran način, na primer kada audio-vizuelno snimamo sednice akcionara.

Pretplatite se na naša upozorenja o odnosima sa investitorima ili saopštenja za javnost

U Philips-u, cilj nam je da pružimo vrhunsku, dugoročnu vrednost našim klijentima i akcionarima, dok se ponašamo odgovorno prema našoj planeti i društvu, u partnerstvu sa našim akcionarima. Ako ste zainteresovani da primate naša najnovija saopštenja za javnost ili obaveštenja o odnosima sa investitorima, možete se pretplatiti na naše novosti putem e-pošte.
 
Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u svrhu slanja naših saopštenja za javnost putem e-pošte ili obaveštenja o odnosima sa investitorima.
Ako se pretplatite na obaveštenja o odnosima sa investitorima, obavestićemo Vas o vebcast-ovima i pozivima investitora. Ako se pretplatite na saopštenja za javnost, obavestićemo Vas o našim najnovijim vestima.


Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Da biste se pretplatili na naša najnovija saopštenja za javnost ili obaveštenja o odnosima s investitorima, tražimo Vaše puno ime, adresu e-pošte i kompaniju za koju radite (samo za obaveštenja o odnosima sa investitorima i u slučaju da predstavljate institucionalnog investitora ili banku).


Pravni osnov za obradu
Pravni osnov na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti za slanje naših najnovijih saopštenja za javnost ili obaveštenja o odnosima sa investitorima je Vaš pristanak. U svakom slučaju, možete se odjaviti u bilo kom trenutku putem linka na dnu email-a ili putem odgovarajućih dugmadi „Otkaži pretplatu“ na stranicama Philips-ovih odnosa s investitorima i saopštenja za javnost.

Prijavljivanje za posao ili interakcija sa nama radi mogućnosti zapošljavanja

Naš proces zapošljavanja osmišljen je da nam pomogne da pronađemo ljude koji dele našu strast za poboljšanjem života kroz značajne inovacije i da Vam pomogne da saznate da li je Philips pravo mesto za vas. Ovaj proces uključuje sledeće aktivnosti:
 • prijavljivanje za posao na našoj veb stranici za karijeru;
 • prijavite se na naše biltene o karijeri kako biste primali najnovije poslove i vesti direktno u inbox;
 • interakciju sa nama (na primer, sa našim regruterima) radi mogućnosti zapošljavanja.


Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:

 • Pružanje funkcionalnosti naše veb stranice za karijeru, kao što je organizovanje pristupa Vašem registrovanom nalogu i omogućavanje podnošenja prijava putem veb stranice za karijeru;
 • Procena Vaših veština, kvalifikacija i podobnosti za rad za Philips u odnosu na poziciju za koju ste se prijavili i/ili druge mogućnosti za karijeru;
 • Pitamo Vas da li želite da se Vaši podaci zadrže u našem fondu talenata. Ako se slažete, mi ćemo Vas proaktivno kontaktirati u slučaju da se ukažu neka druga odgovarajuća slobodna mesta.
 • U zavisnosti od zemlje zaposlenja i na osnovu onoga što je dozvoljeno važećim zakonima, provera Vaših podataka, uključujući provere reference i, gde je moguće, provere prošlosti.
 • Komuniciranje sa Vama o procesu zapošljavanja;
 • Slanje vesti i najnovijih informacija o poslovima i aktivnostima zapošljavanja kompanije Philips putem email-a (ako ste se prijavili);
 • Priprema ponude, ako je Vaša prijava uspešna;
 • Usklađenost sa važećim zakonima i propisima kojima smo podložni i sarađujemo sa regulatornim telima i organima za sprovođenje zakona.


Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Zavisno od posebnih aktivnosti zapošljavanja, obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:

 • Kontakt informacije (kao što su puno ime, email adresa, broj telefona, zemlja prebivališta, kućna adresa, druge kontakt informacije);
 • Podaci o Vašim veštinama i kvalifikacijama, sadržani u biografijama, propratnom pismu ili drugoj dokumentaciji koju ste nam dostavili u Vašoj prijavi (kao što su istorija obrazovanja, radno iskustvo, prepisi);
 • Podaci potrebni za sprovođenje proveru prošlosti ili zapošljavanja, kada to dozvoljavaju primenjivi zakoni (kao što su dokumenti za dokazivanje Vašeg identiteta ili kvalifikacija);
 • Aktuelne informacije o vrsti posla koje tražite ili trenutnu i/ili željenu zaradu i druge uslove koji se odnose na naknade i pakete beneficija, spremnost na preseljenje ili druge preferencije posla;
 • Podaci potrebni za uslovnu ponudu zaposlenja (kao što su bankovni podaci za obradu isplate zarada, podaci za hitne kontakte da biste znali kome da se obratite u slučaju da imate hitan slučaj na poslu);
 • Detalji o tome kako ste čuli za poziciju za koju se prijavljujete;
 • Podaci koji potiču iz procena ili upitnika koje ste popunili (kao što je Vaš odgovor na pisane procene);
 • U određenim slučajevima možete se pridružiti fakultativnim video intervjuima. U tom slučaju možemo obraditi Vašu sliku ili druge podatke snimljene Vašom kamerom.
 • Informacije koje se odnose na sve prethodne prijave koje ste možda uputili Philips-u.
 • Informacije koje učinite javno dostupnim za koje verujemo da su relevantne za Vašu prijavu ili potencijalnu buduću prijavu (kao što su Vaše informacije sadržane u Vašem LinkedIn profilu).
 • Ako ste upućeni, obrađujemo informacije koje osoba koja Vas upućuje daje o Vama.
 • Ako to zahtevaju ili dozvoljavaju lokalni zakoni, možemo takođe obraditi informacije osetljive prirode, kao što su informacije o invaliditetu, u meri u kojoj je to relevantno za obavljanje Vašeg posla.


Pravni osnov za obradu
Pravni osnovi na koje se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku su:

 • naša potreba da izvršimo ugovor kojem podležete ili da preduzmemo predugovorne korake na Vaš zahtev.
 • naš legitimni interes, posebno naša potreba da poslujemo na odgovoran način i u skladu sa lokalnim zakonima i propisima, kao i da zaštitimo osnovna prava kao što su pravo na odbranu, pravo na imovinu i sloboda poslovanja.
 • našu potrebu da se pridržavamo zakonskih obaveza kojima podležemo.
 • Vaš pristanak, za slanje vesti putem email-a i ažuriranja o poslovima i aktivnostima zapošljavanja u kompaniji Philips i za čuvanje Vaših podataka u našem fondu talenata i Vaše kontaktiranje radi mogućnosti za karijeru.


Ko je rukovalac Vaših podataka o ličnosti
Rukovalac Vaših podataka o ličnosti za svrhe opisane u ovom odeljku je Philips-ova povezana kompanija u zemlji koja namerava da vas zaposli (navedena u našim Uslovima korišćenja - pogledajte podnožje - kao operater ove veb stranice) kao i Philips International B.V.

Kontaktirajte našu korisničku službu

Ako Vam je potrebna pomoć i podrška od Philips-a, možete kontaktirati naš tim za podršku putem naše veb stranice (putem chat-a ili veb-obrasca), telefona ili društvenih medija i oni će dati sve od sebe da odgovore na Vaša pitanja i pruže Vam potrebnu podršku.


Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:

 • da odgovorimo na Vaša pitanja i pružimo Vam potrebnu podršku, uključujući ažuriranje o napretku Vašeg slučaja i radnog naloga (ovo može uključivati zakazivanje, pružanje daljinskih/terenskih usluga, uključujući naručivanje delova, u slučaju da ste poslovni korisnik);
 • da potvrdite svoj identitet (npr. ako već imate MyPhilips nalog) i podržimo Vas u skladu sa tim;
 • da se pozabavimo svim kasnijim pitanjima koja mogu proizaći iz Vašeg upita, kao što su uspostavljanje, ostvarivanje ili odbrana od pravnih zahteva;
 • proveriti i poboljšati nivo usluge koju pružamo; na primer, ako nas kontaktirate telefonom ili chat-om, mogli bismo snimiti razgovor u cilju edukacije našeg tima tokom interne obuke kako bismo uvek mogli da poboljšamo našu korisničku podršku.
 • da poboljšamo, popravimo i prilagodimo naše proizvode i usluge;
 • [u slučaju da zatražite našu pomoć u vezi sa Philips-ovim proizvodom koji proizvodi jedan od naših partnera za licenciranje robne marke] da Vaš zahtev uputite relevantnom partneru za licenciranje brenda, kako bi mogli da Vam pruže traženu podršku.
 • da se pridržava sa usklađenošću, regulatornim standardima, standardima kvaliteta i propisima.
 • da bismo vas pitali da li želite da primate promotivne e-poruke od Philips-a i da budete u toku sa novim i postojećim Philips proizvodima i uslugama i o našim događajima (ako želite da saznate više, pogledajte odeljak „Pridruživanje našim marketinškim inicijativama“).


Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Ako imate pitanje ili zatražite našu podršku, potrebno je da nam date neke informacije, kao što su Vaše ime, email adresa, broj telefona ili druge informacije potrebne za rešavanje Vašeg pitanja ili upita. Ako imate MyPhilips nalog, možemo koristiti informacije povezane sa Vašim nalogom kako bismo Vam pružili traženu podršku.


Pravni osnov za obradu
Pravni osnovi na koje se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku su:

 • naša potreba da izvršimo ugovor kojem podležete ili da preduzmemo predugovorne korake na Vaš zahtev.
 • naš legitimni interes, posebno naša potreba da poslujemo na odgovoran način i u skladu sa lokalnim zakonima i propisima, kao i da zaštitimo osnovna prava kao što su pravo na odbranu, pravo na imovinu i sloboda poslovanja.
 • našu potrebu da se pridržavamo zakonskih obaveza kojima podležemo.

Korišćenje našeg samouslužnog portala za podnošenje zahteva za popravku/zamenu

Ako je Vaš Philips proizvod pokvaren ili više ne radi u skladu sa očekivanjima, možete potražiti naše priručnike, često postavljana pitanja o proizvodu ili korake za rešavanje problema. Ako ovo ne reši Vaš problem, možete direktno otići na naš samouslužni portal i zatražiti popravku/zamenu ili to učinite uz podršku naših agenata za brigu o potrošačima. Alternativno, možete podneti zahteve u vezi sa garancijom proizvoda putem naše mreže partnera za popravke trećih strana (kao što su trgovci na malo ili centri za popravke) koji servisiraju naše proizvode i povezuju se sa našim sistemom za reklamacije i popravke kako biste podneli vaš zahtev. U tom kontekstu ćemo obraditi Vaše podatke o ličnosti.
 
Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:
 • da bismo ispunili usluge u vezi sa popravkom/zamenom i usluge u vezi sa garancijom proizvoda;
 • da Vam omogućimo da pratite i da se informišete o statusu popravke ili zamene;
 • da Vam isporučimo proizvod;
 • da vas kontaktiramo u slučaju problema sa isporukom ili da dobijemo dodatne informacije potrebne za ispunjavanje Vašeg zahteva u vezi sa uslugom.


Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:

 • Kontakt informacije (kao što su Vaše ime, prezime, adresa, broj telefona);
 • Informacije o proizvodu (npr. broj modela, datum kupovine),
 • Informacije potrebne za pregled Vašeg zahteva za servisiranje ili popravku
 • Informacije neophodne za potvrdu da je Vaš proizvod u garantnom roku (npr. dokaz o kupovini).


Pravni osnov za obradu
Pravni osnov na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku je naša potreba da zaključimo i izvršimo ugovor sa Vama, ili da preduzmemo predugovorne korake na Vaš zahtev.

Kreiranje Vašeg MyPhilips naloga

Ako želite da iskoristite prednosti naših usluga, kao što je registracija Philips proizvoda ili produžena garancija na odabrane proizvode, možete kreirati svoj MyPhilips nalog.


Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:

 • da kreirate i održavate svoj MyPhilips nalog;
 • da Vam omogući da registrujete svoje Philips proizvode;
 • da Vam pružimo produženu garanciju na odabrane proizvode.


Takođe možete koristiti svoj MyPhilips nalog za druge usluge, kao što su:

 • Upravljanje Vašim preferencijama marketinške komunikacije: kada kreirate svoj Philips nalog, možete naznačiti da li želite da primate marketinške komunikacije od Philips-a. Na taj način smo u mogućnosti da Vas kontaktiramo ako imamo nešto za šta mislimo da će Vam se svideti.
 • Prijava na Philips mobilne aplikacije.
 • Kupovina Philips proizvoda i usluga u našoj Philips online prodavnici za potrošače, konsultacija Vaše istorije porudžbina i upravljanje Vašim pretplatama;
 • Pridružite se našem testiranju proizvoda i recite nam što mislite o našim proizvodima.
 • Učestvovanje u našim promocijama, kao što su povraćaj novca ili promocije kupona.


Ako želite da saznate više o tome kako obrađujemo Vaše podatke o ličnosti u kontekstu takvih drugih usluga, samo ih odaberite u ovom obaveštenju o privatnosti i saznaćete.


Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Ako kreirate MyPhilips nalog, obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:

 • Kontakt informacije (kao što su Vaše ime, prezime i email adresa). Ako odlučite da kreirate MyPhilips nalog sa svojim nalogom na društvenim mrežama, obrazac za registraciju će biti unapred popunjen kontakt informacijama dobijenim od Vašeg provajdera društvenih medija.
 • Informacije o Vašoj lokaciji (kao što je Vaša zemlja, izbor jezik);
 • Informacije o Vašem registrovanom proizvodu/usluzi (kao što je naziv kupljenog proizvoda i datum i dokaz o kupovini).


Osim toga, ako želite, možete odabrati i da nam dostavite:

 • Vaše pozdrav, koji će se koristiti za personalizaciju naše promotivne ili transakcione komunikacije prema Vama; i
 • Vaš datum rođenja, koji će se koristiti za personalizaciju naše promotivne komunikacije prema Vama (na primer, kada je Vaš rođendan).


Ako želite da kreirate MyPhilips nalog u svojstvu profesionalaca (tj. poslovnog kupca, dobavljača i/ili poslovnog partnera kompanije Philips), možemo obrađivati i sledeće podatke:

 • Ime kompanije
 • Adresa kompanije
 • Broj telefona kompanije
 • Tip organizacije
 • Naziv posla /specijalnost
 • Broj korisničkog računa.


Svoj MyPhilips nalog možete izbrisati u bilo kom trenutku. Da biste to učinili, treba da se prijavite i pronađete dugme za brisanje u svojim postavkama. Zatim ćemo ukloniti Vaš MyPhilips nalog i sve podatke povezane s njim (ovo uključuje i podatke obrađene u kontekstu drugih gore navedenih Philips usluga i povezanih sa Vašim MyPhilips nalogom), osim ako smo po zakonu obavezni da čuvamo određene podatke.


Pravni osnov za obradu
Pravni osnov na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku je naša potreba da zaključimo ili izvršimo ugovor sa Vama, ili da preduzmemo predugovorne korake na Vaš zahtev.

On-lajn kupovina Philips proizvoda

Philips proizvode i usluge na internetu možete kupiti u našim online prodavnicama.
Kao potrošač, možete koristiti svoj MyPhilips nalog ili pristupiti kao gost (osim ako ne želite da kupite usluge, u tom slučaju će Vam trebati MyPhilips nalog).
Kao profesionalac (na primer, ako ste zdravstveni radnici ili distributer i želite kupiti naše zdravstvene proizvode u našoj Philips prodavnici zdravlja), moraćete da napravite kompanijski ili profesionalni nalog.


Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:

 • za obradu Vaših porudžbina i obradu plaćanja. U tom kontekstu, možemo obraditi Vaše podatke o ličnosti kako bismo sprečili i otkrili prevaru i zloupotrebu u svrhu zaštite sigurnosti naših kupaca, Philips-a i drugih. Takođe možemo koristiti metode bodovanja za procenu i upravljanje kreditnim rizicima;
 • za isporuku kupljenih proizvoda i usluga na adresu za dostavu koju nam navedete. Da bismo to učinili, radimo zajedno sa našim distributivnim partnerima koji nam pomažu da pripremimo i pravilno obradimo Vaš paket, te sa našim logističkim partnerima koji dostavljaju Vaš paket na odabranu adresu.
 • da Vas obavestimo putem email-a o statusu Vaše porudžbine;
 • da Vas kontaktiramo putem email-a za transakcionu i tehničku podršku;
 • da Vam omogući da pregledate svoju istoriju porudžbina, sačuvate svoje omiljene artikle ili kreirate liste želja i upravljate svojim pretplatama, ako ih ima;
 • da bismo se uskladili sa zakonima i propisima kojima podležemo (na primer, u svrhu poreza dužni smo da čuvamo detalje svake kupovine).


Imajte u vidu da Vam određene Philips proizvode i usluge dostupne u našoj Philips online prodavnici za potrošače prodaje jedan od naših partnera, kao što je navedeno u odredbama i uslovima prodaje koji će Vam biti prikazani pre završetka Vaše porudžbine. To znači da ako naručite od nekog našeg partnera, mi ćemo podeliti Vaše podatke o ličnosti (kao što su Vaše ime i adresa) sa tim partnerom kako bi on mogao da izvrši ugovor koji ste zaključili i stoga ispuni Vašu porudžbinu i pošalje Vam račun. Partner takođe može koristiti Vaše podatke o ličnosti kako bi Vas obavestio o statusu Vaše porudžbine i kako bi Vam pružio potrebnu korisničku podršku. Ako želite da saznate više o tome kako će naš partner obrađivati Vaše podatke o ličnosti, pozivamo Vas da pročitate njegovo obaveštenje o privatnosti, koje ćemo Vam učiniti dostupnim u našoj online prodavnici.


Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:

 • Podaci o Vašem nalogu (u slučaju da kupujete proizvod preko svog Philips naloga);
 • Ime i email (u slučaju da kupujete proizvod kao gost);
 • Adresa isporuke i fakture;
 • Informacije o fakturi/računu, koje uključuju kupljeni proizvod i uslugu;
 • Informacije o plaćanju (kao što je broj Vaše kreditne kartice). Imajte u vidu da nikada ne skladištimo Vaše informacije o plaćanju. Kada izvršite plaćanje, Vaše informacije o plaćanju će biti direktno poslate našem pouzdanom provajderu za plaćanje, koji će se povezati sa Vašom bankom kako bi potvrdio transakciju.
 • Vašu poziciju/funkciju u Vašoj kompaniji, naziv i tip Vaše kompanije, Vaše kupovne preferencije, adresu za dostavu/naplatu, ako kupujete naše proizvode ili usluge u svojstvu zdravstvenog radnika.


U određenim slučajevima, možete odlučiti da nam date i svoj broj telefona (opciono) ako želite da Vas naš pouzdani dobavljač dostave kontaktira putem telefona u slučaju problema sa isporukom ili ako želite da Vas naš tim za podršku kontaktira putem telefona u slučaju problema sa Vašom porudžbinom.


Pravni osnov za obradu
Pravni osnov na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku su:

 • naša potreba da sa Vama izvršimo naše Odredbe i uslove prodaje, posebno našu ugovornu obavezu da upravljamo Vašom porudžbinom;
 • naš legitimni interes, posebno našu potrebu da poslujemo na odgovoran način i u skladu sa lokalnim zakonima i propisima, kao i da zaštitimo osnovna prava kao što su pravo na odbranu, pravo na imovinu i sloboda poslovanja. Ovo se primenjuje kada sprovodimo provere u vezi sa prevarom;
 • našu potrebu da se pridržavamo zakonskih obaveza kojima podležemo. Ovo se primenjuje, na primer, kada obrađujemo detalje Vaše kupovine u svrhe poreza.


Ko je rukovalac Vaših podataka o ličnosti
Rukovalac Vaših podataka o ličnosti za svrhe navedene u ovom odeljku je povezana kompanija Philips koja je navedena u našim Odredbama i uslovima prodaje, koji su Vam dostupni na našoj veb stranici.
U slučaju da naručite u našoj Philips prodavnici za potrošače kod jednog od naših partnera, rukovalac Vaših podataka o ličnosti je: (i) Philips International B.V. za prikupljanje Vaše porudžbine i obradu plaćanja; i (ii) relevantni partner identifikovan u njegovim odredbama i uslovima prodaje ili u svom obaveštenju o privatnosti, za ispunjavanje Vaše porudžbine, slanje fakture i pružanje tražene korisničke podrške.

Interakcija na društvenim mrežama o Philips-u

Ako aktivno komunicirate o nama ili našim brendovima na društvenim mrežama i drugim javnim eksternim izvorima (na primer, ako podelite komentar o Philips proizvodu ili ako označite Philips u svojoj objavi), možemo obrađivati Vaše podatke o ličnosti koje učinite javno dostupnim. Na primer, možemo analizirati i pratiti javno dostupna mišljenja ili izjave koje date o Philips-u.
 
Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti
Vaše komentare ili objave (koji mogu uključivati Vaše podatke o ličnosti) obrađujemo u sledeće svrhe:
 • da odgovorimo na Vaše komentare i pitanja ili da Vam pružimo potrebnu podršku. U slučaju da se Vaše pitanje ili komentar odnosi na Philips proizvod koji proizvodi jedan od naših partnera za licenciranje robne marke, možemo dati Vaše podatke o ličnosti relevantnom partneru za licenciranje brenda kako bi on mogao odgovoriti na Vaše pitanje ili da Vam pruži traženu podršku.
 • kako bismo stekli opšte razumevanje onoga što ljudi govore o nama i našim brendovima i stoga poboljšali naše proizvode i usluge u skladu s tim.


Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Za gore opisane svrhe, možemo obraditi sve informacije o Vama koje se nalaze u bilo kojem komentaru ili drugom sadržaju o Philips-u koji ste učinili javno dostupnim na društvenim medijima i drugim javnim eksternim izvorima. Ovo može uključivati informacije kao što su Vaše ime (ili nadimak), slika profila, država.

Pravni osnov za obradu
Pravni osnov na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku je naš legitimni interes, a posebno naša potreba da poslujemo na odgovoran način i u skladu sa lokalnim zakonima i propisima, kao i da zaštitimo svoje osnovno pravona poslovanje.

Davanje Vaših ocena i recenzija Philips proizvoda

Ako želite, možete odabrati da ocenite i napišete recenziju naših Philips proizvoda na internetu. Ovo nam pomaže da stvorimo otvoreni forum na kojem naši kupci mogu pronaći i razmeniti istinite i značajne komentare o našim proizvodima.
 
Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:
 • da bismo potvrdili da je Vaša recenzija u skladu sa našim uslovima i da ne sadrži obmanjujuće ili netačne tvrdnje u vezi sa performansama proizvoda (na primer promocija izvan etikete ili nije u skladu s našim uputstvima za upotrebu);
 • da objavite svoju ocenu i recenzije na internetu i pružite priliku svakome da nauči iz Vašeg iskustva o našim proizvodima;
 • da steknemo opšte razumevanje onoga što ljudi govore o nama i našim brendovima i stoga poboljšamo naše proizvode i usluge u skladu sa tim;
 • da Vas kontaktiramo i ponudimo našu pomoć u slučaju da Vaša recenzija pokaže da niste zadovoljni našim proizvodom ili uslugom. U slučaju da se takva recenzija odnosi na Philips proizvod koji proizvodi jedan od naših partnera za licenciranje robne marke, možemo dati Vaše podatke o ličnosti relevantnom partneru za licenciranje robne marke kako bi mogli da Vas kontaktiraju i ponude pomoć.
 • da Vas kontaktiramo u slučaju zdravstvenih i sigurnosnih problema ili pitanja odgovornosti.
   

Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti: e-poštu, lokaciju, godine, pol, broj ljudi koji žive u Vašem domaćinstvu, period korišćenja našeg Philips proizvoda.
 

Imajte u vidu da kada date svoju ocenu i napišete recenziju, nećemo učiniti Vašu e-poštu vidljivom drugim posetiocima. Ostale informacije koje nam pružite učinićemo vidljivim, jer nam to pomaže da stvorimo otvoreni forum na kojem naši kupci mogu pronaći i razmeniti istinite i značajne informacije o našim proizvodima.
 

Osim toga, da bismo poštovali Vašu privatnost, preporučujemo Vam da navedete nadimak, a ne svoje pravo ime kada ostavljate recenziju.

Pravni osnov za obradu
Pravni osnov na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku su:

 • naša potreba da izvršimo naše Odredbe i uslove;
 • naš legitimni interes, posebno naša potreba da poslujemo na odgovoran način i u skladu sa lokalnim zakonima i propisima, kao i da zaštitimo osnovna prava kao što su pravo na odbranu, pravo na imovinu i sloboda poslovanja. Ovo se primenjuje kada obrađujemo Vaše podatke o ličnosti da bismo poboljšali naše proizvode i usluge i kada Vas kontaktiramo (ili dajemo Vaše podatke o ličnosti našem partneru za licenciranje brenda kako bi Vas mogli kontaktirati) kako bismo Vam pružili pomoć.
 • naša potreba da se pridržavamo zakonskih obaveza kojima podležemo. Ovo se primenjuje, na primer, kada Vas kontaktiramo zbog zdravstvenih i sigurnosnih pitanja.

Testiranje naših potrošačkih proizvoda

Ako želite da postanete ispitanik Philips proizvoda i kažete nam šta mislite o našim potrošačkim proizvodima, to možete učiniti tako što ćete napraviti Philips nalog (osim ako ga već imate), odaberete test za koji ste zainteresovani i prijavite se.


Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:

 • da procenimo da li možete biti izabrani da učestvujete u testu, na osnovu Vaših odgovora na naša pitanja tokom postupka selekcije i na osnovu naših uslova.
 • (ako ste izabrani) da pravilno upravljate svojim učešćem na testiranju u skladu sa našim uslovima. To uključuje aktivnosti kao što su obaveštavanje putem e-pošte ako ste odabrani da učestvujete u testiranju, slanje našeg proizvoda na adresu navedenu u procesu registracije, primanje i analiziranje povratnih informacija koje podelite sa nama o proizvodu, potvrđivanje da ste objavili online recenziju našeg proizvoda, tražeći nazad proizvod koji ste primili (na primer, u slučaju da recenziju ne napišete u navedenom roku).
 • poboljšanja našeg proizvoda i razvoja novih proizvoda i usluga.


Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Kada se prijavite da postanete ispitanik Philips proizvoda, obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:

 • Informacije o nalogu, kao što su Vaše ime, prezime i email;
 • Podaci o Vama koje nam dajete odgovarajući na naša pitanja tokom postupka selekcije.
 • Povratne informacije o proizvodu koje delite sa nama;
 • Informacije o slanju/ispunjenju, kao što su Vaša kućna adresa i broj telefona;
 • Pregled na kojim ste testovima učestvovali.


Pravni osnov za obradu
Pravni osnov na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku su:

 • naša potreba da izvršimo naše Uslove korišćenja za program testiranja Philips proizvoda;
 • naš legitimni interes, posebno našu potrebu da zaštitimo osnovna prava kao što su pravo na imovinu i sloboda poslovanja. Ovo se primenjuje kada obrađujemo Vaše podatke o ličnosti za poboljšanje naših proizvoda i usluga.


Ko je rukovalac Vaših podataka o ličnosti
Rukovalac Vaših podataka o ličnosti za svrhe navedene u ovom odeljku je povezana kompanija Philips koja je navedena u našim Uslovima korišćenja za program testiranja Philips proizvoda, koji su Vam dostupni na našoj veb stranici.

Pridružite se našim anketama o zadovoljstvu

Trudimo se da uvek poboljšamo naše usluge i još bolje ih uskladimo sa onim što žele naši klijenti i partneri. Zato, ako imate odnos sa nama (npr. u svojstvu poslovnog korisnika) ili ako kupujete Philips proizvode ili primate usluge od Philips-a ili Philips-ovog partnera za licenciranje brenda, možemo vas pozvati da se pridružite našoj NPS anketi. Ako odlučite da učestvujete i popunite anketu, Vaše povratne informacije će se koristiti za razumevanje koliko ste zadovoljni nedavnim iskustvom usluge koje ste dobili od kompanije Philips ili partnera za licenciranje brenda kompanije Philips ili, uopšteno, Vašim odnosom sa Philips-om. Na osnovu Vaših povratnih informacija prikupićemo statističke podatke koji će nam pomoći da poboljšamo naše usluge.
 
Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:
 • da bismo Vam poslali našu anketu o zadovoljstvu korisnika;
 • [ako online kupujete proizvod ili primate usluge od Philips-a] da biste razumeli i procenili koliko ste zadovoljni nedavnim iskustvom usluge koje ste dobili od Philips-a;
 • [ako online kupujete proizvod ili primate usluge od Philips-ovog partnera za licenciranje robne marke] da biste razumeli i procenili koliko ste zadovoljni nedavnim iskustvom usluge koje ste dobili od Philips-ovog partnera za licenciranje brenda;
 • da bismo poboljšali nivo zadovoljstva sa Philips-om, na osnovu Vaših povratnih informacija;
 • [ako ste poslovni korisnik] da biste razumeli i procenili koliko ste zadovoljni svojim odnosom sa Philips-om;
 • da Vas kontaktiramo putem telefona ili e-pošte kako bismo razumeli kako možemo poboljšati naš odnos sa Vama.


Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:

 • Kontakt informacije, kao što su Vaše ime i email adresa;
 • [ako ste poslovni korisnik] profesionalne informacije, kao što su naziv vašeg radnog mesta, naziv Vaše kompanije, broj telefona;
 • Vaše povratne informacije.

Pravni osnov za obradu
Osim ako nije drugačije propisano važećim zakonom, pravni osnov na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku je naš legitimni interes, posebno naša potreba da zaštitimo osnovna prava kao što su pravo na imovinu i sloboda poslovanja. 

Ko je rukovalac Vaših podataka
Ako kupite online proizvod ili dobijete usluge od Philips-ovog partnera za licenciranje robne marke, rukovalac Vaših podataka o ličnosti je: (i) relevantni Philips-ov partner za licenciranje brenda naveden u njegovom obaveštenju o privatnosti (koje Vam je dostupno kada su Vaši podaci o ličnosti inicijalno prikupljeni), za prikupljanje Vaših podataka o ličnosti, merenje koliko ste zadovoljni svojim nedavnim iskustvom usluge i za poboljšanje Vašeg nivoa zadovoljstva; i (i) Philips International B.V. za slanje ankete.

Ako kupite online proizvod ili dobijete usluge od Philips-a ili ako ste poslovni korisnik Philips-a, rukovalac Vaših podataka o ličnosti za svrhe navedene u ovom odeljku je Philips International B.V, kao i Philips-ova povezana kompanija sa kojom imate komercijalni odnos.

Prisustvovanje Philips događajima

Redovno organizujemo fizičke i digitalne događaje, kao što su seminari, radionice ili sajmovi, sastanci, vebinari ili događaji uživo. Ako želite prisustvovati nekom od naših događaja, zamolićemo Vas da nam dostavite svoje podatke o ličnosti (kao što su Vaši kontakt podaci).
Imajte u vidu da ne objavljujemo liste učesnika za naše događaje, ali u retkim slučajevima Vaši kontakt podaci mogu biti vidljivi drugim učesnicima.
Ponekad će naši događaji biti snimljeni. Ako snimamo, a vi ste voditelj, Vaša slika i zvuk će biti zabeleženi u snimku. Ako ste učesnik, u nekim slučajevima možete odlučiti da podelite svoju sliku i zvuk tokom sesije, na primer, ako odaberete interakciju Pitanja i Odgovori. Za neke događaje možemo objaviti snimak na našoj veb stranici ili na društvenim mrežama.
 
Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:
 • organizovanja i olakšavanja događaja i pružanja prihvatljive usluge. To može uključivati aktivnosti kao što su kontaktiranje u vezi logistike događaja, rukovanje bilo kakvim prehrambenim zahtevima ili pružanjem pristupa koji Vam mogu zatrebati (ako to učinimo, ne delimo ove informacije na bilo koji način na koji se može identifikovati sa mestom održavanja i brišemo ih nakon događaja), omogućava Vam pristup sadržaju događaja (npr. link do snimka nakon završetka događaja);
 • kontaktiranja nakon događaja za komercijalne prilike o Philips proizvodima ili uslugama.


Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:

 • Kontakt informacije, kao što su Vaše ime i email adresa, država;
 • Profesionalne informacije, kao što su naziv Vaše kompanije, naziv radnog mesta, specijalnost, funkcija.
 • Interesovanje za proizvod/uslugu

Pravni osnov za obradu
Pravni osnov na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku je naš legitimni interes, posebno naša potreba da zaštitimo osnovna prava kao što su pravo na imovinu i sloboda poslovanja.

Osim ako drugačije nije propisano važećim zakonom, kada prikupljamo bilo kakve informacije o prehrambenim zahtevima ili drugim zahtevima za pristup, to činimo uz Vaš pristanak jer se ova vrsta informacija klasifikuje kao posebna kategorija podataka o ličnosti.

Ko je rukovalac Vaših podataka o ličnosti
Rukovalac Vaših podataka o ličnosti je povezana kompanija Philips u zemlji u kojoj se pridružujete događaju ili iz koje se događaj organizuje, koji je u našim Uslovima korišćenja (pogledajte podnožje) označen kao operater ove veb stranice.

Pridruživanje našim marketinškim inicijativama

Ako želite, možete se pridružiti našim marketinškim inicijativama i biti u toku sa Philips proizvodima, uslugama i promocijama. U nastavku ćemo Vam dati pregled naših marketinških inicijativa i objasniti, za svaku od njih, kako obrađujemo Vaše podatke o ličnosti.

Promotivni email-ovi
Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti i koje podatke o ličnosti obrađujemo
Možete odabrati da primate promotivne e-poruke od Philips-a i da budete u toku sa proizvodima i uslugama partnera za licenciranje brenda Philips i o našim događajima. To znači da ćemo Vam, ako nam date svoj pristanak, dostaviti promotivne e-poruke – ili ako ste poslovni korisnik, mi ćemo se sa Vama pozabaviti oko komercijalnih mogućnosti – koje su Vam relevantne i zanimljive. Dozvolite da Vam damo neke konkretne primere.
 • Ako ste prihvatili kategoriju ciljanih reklamnih kolačića prilikom pregledanja naše veb stranice, pratićemo Vašu interakciju sa našim veb stranicama i mobilnim aplikacijama kako bismo videli šta vas zanima. Ako nam takođe date svoj pristanak za primanje promotivnih obaveštenja, koristićemo podatke o Vašoj interakciji sa našim veb stranicama i mobilnim aplikacijama da Vam šaljemo promotivna obaveštenja koja su relevantna i od interesa za Vas. Na primer, ako ste posetili određeni proizvod na našoj veb stranici, možemo Vam poslati promotivne e-poruke o takvom proizvodu ili sličnim proizvodima.
 • Ako nam date svoj pristanak za primanje promotivnih e-poruka, mi ćemo Vam slati takve promotivne e-poruke. Pratimo da li otvarate, čitate ili kliknete na sadržaj promotivne e-pošte koju ste dobili od nas. Na primer, ako kliknete na određeni proizvod (unutar promotivne e-pošte koju ste primili), možemo Vam poslati promotivne e-poruke o takvom proizvodu ili sličnim proizvodima.
 • Ako nam date svoj pristanak za primanje promotivnih obaveštenja dok kreirate MyPhilips nalog ili kupujete proizvod ili uslugu u našoj online prodavnici preko MyPhilips naloga, koristićemo određene podatke koje nam dostavite (kao što su informacije povezane sa Vašim nalogom ili u vezi sa Vašom porudžbinom ili informacije koje nam dostavite, npr. Vaš datum rođenja) kako bismo Vam poslali promotivna obaveštenja koja su relevantna i od interesa za vas. Na primer, ako ste kupili aparat za brijanje u našoj online prodavnici preko svog MyPhilips naloga, možemo koristiti Vaše podatke o online kupovini kako bismo Vas obavestili da imamo popuste na dodatke za brijače ili slične proizvode.
 • Ako nam date svoj pristanak da primate promotivna obaveštenja putem naših namenskih obrazaca objavljenih na našim veb stranicama ili stranicama društvenih medija, koristićemo te podatke koje nam dostavite putem ovih obrazaca (kao što su Vaše ime i e-mail - i naziv Vašeg radnog mesta/kompaniju, specijalnost ili oblast brige u slučaju da se pretplatite putem obrazaca za klijente koji su usmereni na profesionalce ili predstavnike kupaca), kao i informacije o Vašoj zemlji za slanje promotivnih obaveštenja koja su relevantna i od interesa za Vas. Na primer, ako primetimo da redovno gledate naše aparate za brijanje iz određene zemlje, možemo Vam poslati promotivna obaveštenja o aparatima za brijanje ili sličnim proizvodima na jeziku te zemlje.
 • Ako nam date svoj pristanak za primanje promotivnih poruka dok ste u interakciji sa našim timom za podršku, koristićemo određene podatke koje nam dostavite (kao što je Vaša e-pošta i vrsta proizvoda/usluge za koje ste zatražili pomoć) kako bismo Vam poslali promotivna obaveštenja koja su relevantna i od interesa za Vas. Na primer, ako ste zatražili pomoć oko aparata za brijanje, možemo Vam poslati promotivna obaveštenja o aparatima za brijanje ili sličnim proizvodima.


Imajte u vidu da možemo kombinovati podatke koje prikupljamo o Vama iz gore navedenih Philips-ovih izvora i smestiti ih u jedan ili više segmenata (grupe koje imaju određene zajedničke karakteristike) kako bismo prilagodili naše promotivne e-poruke prema Vašem interesu.

Pravni osnov za obradu
Pravni osnovi na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku su:

 • Vaš pristanak; kao opšte pravilo, mi ćemo Vam slati promotivna obaveštenja samo kada date svoju prethodnu saglasnost; Naravno, možete povući svoju saglasnost za primanje naših prilagođenih promotivnih e-poruka u bilo kojem trenutku. To možete učiniti klikom na dugme za otkazivanje pretplate na dnu promotivne e-poruke koju ste primili od Philips-a i automatski ćete biti otkazani.
 • Naš legitimni interes, posebno naša potreba da zaštitimo osnovna prava kao što je sloboda poslovanja.


Ko je rukovalac Vaših podataka o ličnosti

Rukovalac Vaših podataka o ličnosti je kompanija povezana sa Philips-om u zemlji u kojoj ste se prijavili za primanje promotivnih e-poruka (navedeno u našim Uslovima korišćenja - pogledajte podnožje - kao operater veb stranice) kao i Philips International B.V.

Oglašavanje na društvenim mrežama
Koristimo društvene mreže kako bismo Vas obaveštavali o novim i postojećim Philips proizvodima i uslugama i kako bismo izgradili komercijalni odnos sa Vama.

Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti i koje podatke o ličnosti obrađujemo
Kao što je gore navedeno, obrađujemo Vaše podatke o ličnosti kako bismo došli do Vas - putem društvenih medija - sa promotivnim obaveštenjima ili oglasima o novim i postojećim Philips proizvodima i uslugama te o našim događajima.Na primer, ako ste prihvatili kolačiće za ciljano oglašavanje na našoj veb stranici, možemo pratiti Vaše korišćenje naših veb stranica (kao što su radnje koje ste preduzeli na našoj veb stranici) i prikazati Vam relevantan Philips oglas na Vašim društvenim medijima.
Ako nam date svoj pristanak za primanje promotivnih obaveštenja (npr. putem naših namenskih obrazaca objavljenih na našim veb stranicama), možemo dati Vaše podatke o ličnosti (kao što je Vaša e-pošta) provajderima društvenih medija kako bismo Vam prikazali relevantne Philips-ove oglase na takvim društvenim medijima.
Ako ste predstavnik postojećeg ili potencijalnog Philips-ovog klijenta ili poslovnog partnera (ili potencijalnog), možemo koristiti Vaše podatke o ličnosti da bismo stupili u kontakt sa Vama - putem društvenih medija (npr. LinkedIn) - za komercijalne prilike.

Pravni osnov za obradu
Pravni osnovi na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku su:

 • Vaš pristanak; ovo se primenjuje kada pre nego što prikupimo Vaše ponašanje na veb stranici i postavimo relevantne kolačiće i slične tehnologije u Vaš uređaj; i kada koristimo Vaš pristanak za primanje marketinških obaveštenja kako bismo Vas ciljali na društvenim mrežama putem naših partnera;
 • Naš legitimni interes, posebno naša potreba da zaštitimo osnovna prava kao što je sloboda poslovanja. Ovo se primenjuje kada obrađujemo Vaše podatke o ličnosti da bismo izgradili Vaš profil (potencijalnog) klijenta i sarađivali sa Vama putem društvenih medija radi komercijalnih prilika.


Ko je rukovalac Vaših podataka o ličnosti
Rukovalac Vaših podataka o ličnosti je kompanija povezana sa Philips-om u zemlji u kojoj ste se prijavili za primanje promotivnih e-poruka (navedeno u našim Uslovima korišćenja - pogledajte podnožje - kao operater veb stranice) kao i Philips International B.V.

Pridruživanje našim promocijama

Objavljujemo različite promocije za naše proizvode i usluge koje možete iskoristiti, kao što su promocije povraćaja novca, produžena garancija, promocije kupona, preporučite prijatelju programi, nagradne igre, takmičenja ili sezonske ili druge promocije, a možda Vam čak i pošaljemo poklon prilikom kupovine proizvoda. Za pružanje ovih promocija obrađujemo Vaše podatke o ličnosti.
Ove promocije mogu biti predmet dodatnih obaveštenja o privatnosti.
Postoje različiti načini za učešće. Na primer, popunjavanjem namenskog obrasca na našoj veb stranici, kreiranjem MyPhilips naloga, prijavom za primanje naših promotivnih obaveštenjaputem namenskih obrazaca dostupnih na našoj veb stranici ili stranicama društvenih medija, ili ocenjivanjem i davanjem recenzija našim proizvodima na našoj veb stranici.
 
Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti i koje podatke o ličnosti obrađujemo
Generalno, prikupljamo potrebne informacije kako bismo Vam omogućili učestvovanje u promociji, identifikovali Vas, procenili da li ispunjavate uslove promocije i ispunili ugovorne uslove promocije:
 • Informacije o nalogu, kao što su Vaše ime, prezime i email; to znači da će Vaše učešće biti povezano sa Vašim MyPhilips nalogom.
 • Informacije koje nam dajete (kao što su Vaše ime i e-mail), u slučaju da učestvujete tako što ćete se prijaviti za primanje naših promotivnih obaveštenja.
 • Dokaz o kupovini proizvoda i drugi podaci koji nam omogućavaju da potvrdimo da ispunjavate uslove promocije i da izaberemo pobednika nagradne igre (na osnovu pravila koja prihvatate kada odlučite da učestvujete).
 • Informacije o e-pošti i adresi (ako ste izabrani za pobednika) kako bismo Vas obavestili da ste izabrani za pobednika, da pošaljemo našu nagradu na adresu navedenu u procesu registracije i da proverite da li se pridržavate uslova konkursa i delujete shodno tome.
 • Broj bankovnog računa za cashback promocije na koji ćemo uplatiti nagrađeni iznos u promociji.
 • Materijal ili sadržaj koji ste sami kreirali i dostavili koji Vam omogućava da učestvujete u nagradnoj igri, takmičenju, igri ili drugom takmičenju.


Pravni osnov za obradu
Pravni osnov na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku je naša potreba da zaključimo ili izvršimo ugovor sa Vama, ili da predugovaramo korake na Vaš zahtev, posebno da izvršimo uslove korišćenja relevantne promocije.

Ko je rukovalac Vaših podataka o ličnosti
Rukovalac Vaših podataka o ličnosti je kompanija povezana sa Philips-om koja je navedena u uslovima korišćenja relevantne promocije, koja Vam je dostupna na našoj veb stranici.

Posetite naše veb stranice

Kada posetite naše veb stranice, postavljamo kolačiće i druge slične tehnologije na Vaš pretraživač ili uređaj, koji nam pomažu da omogućimo tehničko i funkcionalno upravljanje našim veb stranicama (uključujući osiguravanje sigurnosti informacija), da poboljšamo dizajn i performanse naših veb stranica i bolje razumemo ponašanje posetioca na našim stranicama. Ovi kolačići i druge slične tehnologije mogu prikupljati podatke kao što su Vaša IP adresa, Vaš operativni sistem, tip Vašeg pretraživača i tip Vašeg uređaja (npr. računar, pametni telefon).

Neki kolačići su uvek uključeni kada posećujete naše veb stranice i ne možete ih isključiti osim ako ne promenite postavke pretraživača. Mi ih zovemo „ strogo neophodni kolačići “. Bez ovih kolačića usluge koje tražite ne mogu funkcionisati kako je predviđeno. Koristimo ove kolačiće kako bismo bili sigurni da naše veb stranice rade ispravno i da zadovoljavaju potrebe i interese publike. Na primer, koristimo ove kolačiće da proverimo kada veb stranica ne radi ili da osiguramo sigurnost naših veb stranica. Pravni osnov na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u ovom kontekstu je naš legitimni interes, a posebno naša potreba da zaštitimo osnovna prava kao što su pravo na odbranu, pravo na imovinu i sloboda poslovanja.

Koristimo kolačiće performansi (kao što su analitika) za prikupljanje zbirnih statističkih informacija o tome kako naša veb stranica radi i kako bismo u skladu sa tim poboljšali njihov učinak. Možete ih uključiti ili isključiti u bilo kojem trenutku. Koristićemo ih samo ako ste saglasni. Na primer, koristimo ove kolačiće da dobijemo opšti uvid u to kako posetioci koriste naše veb stranice (tj. koje veb stranice najčešće posećujete, broj posetioca na različitim delovima veb stranice) ili da bismo generalno sproveli ankete korisnika na našoj veb stranici ili na određenim elementima naše veb stranice.

Takođe koristimo funkcionalne kolačiće da personalizujemo naše veb stranice prema Vašim potrebama pamteći izbore koje napravite. Možete ih uključiti ili isključiti u bilo kojem trenutku. Koristićemo ih samo ako ste saglasni. Na primer, koristimo ove kolačiće da vas podsetimo na Vaša podešavanja na našoj veb stranici (kao što su Vaše korisničko ime, jezik ili region u kojem se nalazite) i pružimo poboljšane, lične karakteristike. Ne prikupljamo nikakve informacije o Vama koje bi se mogle koristiti u reklamne svrhe. Pravni osnov na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u ovom kontekstu je Vaš pristanak.

Konačno, koristimo kolačiće za oglašavanje i društvene mreže kako bismo pratili Vaše ponašanje surfovanja na našoj veb stranici i prikazali Vam personalizovane oglase relevantne za Vas i Vaša interesovanja. Nadalje, ako ste nam dali svoj pristanak za primanje promotivnih obaveštenja, koristićemo informacije prikupljene iz ovih kolačića da Vam šaljemo obaveštenja prilagođena Vašim željama. Ove kolačiće mogu postaviti treće strane i oni će biti povezani sa funkcionalnošću stranice koju pružaju te treće strane. Stoga će to uticati na sadržaj i poruke koje vidite na drugim veb stranicama koje posećujete. Možete ih uključiti ili isključiti u bilo kojem trenutku. Koristićemo ih samo ako ste saglasni. Na primer, ako čitate članak o Philips-ovom proizvodu, možda ćemo Vam prikazati oglase za ovaj proizvod na našoj veb stranici ili veb stranici treće strane. Pravni osnov na koji se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u ovom kontekstu je Vaš pristanak.

Za više informacija o određenim kolačićima koje koristimo, pročitajte naš alat za pristanak na kolačiće.
Postavke kolačića možete prilagoditi u bilo kojem trenutku putem našeg alata za pristanak na kolačiće.

Usklađenost sa našim regulatornim obavezama

Kao proizvođač medicinskih sredstava, podležemo regulatornim obavezama koje se tiču stavljanja na tržište, činjenjem dostupnim na tržištu ili stavljanja u upotrebu medicinskih uređaja za ljudsku upotrebu i pribora za te uređaje. Stoga kontinuirano obrađujemo podatke o ličnosti kako bismo osigurali usklađenost sa našim regulatornim obavezama kao proizvođača medicinskih uređaja.

Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti
Podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:
 • prijaviti svaki ozbiljan incident zdravstvenim vlastima nakon što utvrde uzročnu vezu između tog incidenta i uređaja, ili da je takva uzročna veza razumno moguća;
 • da analizira i izveštava o statistički značajnom povećanju (bilo učestalosti ili ozbiljnosti) neozbiljnih incidenata ili nuspojava koje mogu uticati na analizu rizika i koristi uređaja;
 • da analizira, istražuje i preduzme korektivne radnje na terenu prema potrebi u vezi sa ozbiljnim incidentima.


Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:

 • Evidencija datoteka
 • Kontakt informacije koje se odnose na izveštače o incidentima
 • Informacije o pacijentu/drugim pojedincima sadržane u incidentu/prigovorima/povratnim informacijama.
 • Evidencija datoteka ili medicinske slike, koje mogu sadržati informacije o pacijentu kao što su starost, pol, težina.


Imajte u vidu da nemamo pristup informacijama koje se mogu direktno identifikovati o pacijentima jer su one poverljive od strane relevantnog pružaoca zdravstvenih usluga i nisu potrebne za radnje obrade koje preduzimamo.
 

Pravni osnov za obradu
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo kako bismo ispunili zakonsku ili regulatornu obavezu kojoj Philips podleže kada prijavljujemo (a) štetne događaje nadležnim telima i (b) trendove statistički značajnog povećanja (učestalost/ozbiljnost) lakših oblika povreda i upravljanja prigovorima;

Obrađujemo Vaše podatke o ličnosti za obavljanje aktivnosti koje se obavljaju u javnom interesu kada istražujemo incidente kako bismo identifikovali osnovni uzrok i potrebne preventivne, korektivne mere bezbednosti na terenu; otkriti trendove statistički značajnog povećanja (učestalost/ozbiljnost) lakših oblika povreda.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke o ličnosti
Philips kao proizvođač je dužan da čuva ažuriranu tehničku dokumentaciju svojih uređaja i čini dostupnom nadležnim organima u periodu od najmanje 10 (ugrađeni uređaji 15) godina nakon stavljanja poslednjeg uređaja obuhvaćenog istom izjavom o usklađenosti na tržištu (tj. prodati).

Ko je rukovalac Vaših podataka o ličnosti
Rukovalac Vaših podataka o ličnosti je kompanija povezana sa Philips-om koja je proizvođač medicinskog uređaja kao što je navedeno na regulatornoj nalepnici relevantnog uređaja.

Sprovođenje kliničkih ispitivanja

Vršimo klinička ispitivanja kako bismo procenili sigurnost ili performanse naših medicinskih uređaja. U tom kontekstu obrađujemo podatke o ličnosti fizičkih lica.


Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti
Podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:

 • da izvršimo kliničku procenu u cilju potvrđivanja sigurnosti i performansi naših medicinskih uređaja pre njihovog stavljanja na tržište;
 • da sprovodimo klinička ispitivanja koja imaju za cilj: (i) utvrđivanje podobnosti dizajna, proizvodnje i pakovanja našeg medicinskog uređaja za njegovu namenu u normalnim uslovima upotrebe; i (ii) utvrđivanje i verifikaciju kliničkih prednosti medicinskog uređaja za pacijente i utvrđivanje i verifikaciju kliničke bezbednosti uređaja; i (iii) da utvrdi neželjene nuspojave i da proceni da li su ti rizici prihvatljivi rizici kada se odmere u odnosu na zdravstvene prednosti medicinskog uređaja.
 • da izvrši i ažurira kliničku procenu medicinskog uređaja i da izvrši nadzor nakon stavljanja na tržište.


Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Obrađujemo sledeće kategorije (naknadnih) podataka:

 • Opšte informacije o pacijentima (kao što su starost, kategorija, pol);
 • Podaci koji se odnose na zdravlje, zavisno od vrste medicinskog proizvoda koji je bio predmet kliničkog ispitivanja.


Imajte u vidu da nemamo pristup informacijama koje se mogu direktno identifikovati o pacijentima jer su one poverljive od strane relevantnog pružaoca zdravstvenih usluga i nisu potrebne za radnje obrade koje preduzimamo.


Pravni osnov za obradu
Osim ako drugačije nije propisano važećim zakonom:

 • Kada sprovodimo klinička ispitivanja u cilju ispunjavanja obaveza proizvođača medicinskih uređaja (na primer, prilikom procene sigurnosti, performansi i kvaliteta naših medicinskih uređaja), to činimo kako bismo obavljali delatnost od javnog interesa.
 • Kada sprovodimo klinička istraživanja s ciljem da napravimo bolje proizvode koji poboljšavaju zdravstvenu zaštitu, to činimo kako bismo obavljali aktivnost od javnog interesa.
 • Kada prijavimo ozbiljne neželjene događaje koji se dese tokom kliničkog ispitivanja, to činimo kako bismo ispoštovali zakonsku ili regulatornu obavezu kojoj Philips podleže.


Ko je rukovalac Vaših podataka o ličnosti
Rukovalac Vaših podataka o ličnosti je kompanija povezana sa Philips-om koja je proizvođač medicinskog uređaja ili koja je sponzor kliničkog ispitivanja, što je navedeno u dokumentaciji studije ili u drugoj relevantnoj dokumentaciji koju pruža pružalac zdravstvene zaštite.

U nekim slučajevima, klinička ispitivanja zajednički obavlja kompanija povezana sa Philips-om koja je proizvođač medicinskog uređaja (navedenog u dokumentaciji studije ili u drugoj relevantnoj dokumentaciji koju obezbeđuje pružalac zdravstvenih usluga) zajedno sa kompanijama povezanim sa Philips-om sa sedištem u Holandiji (Philips Electronics Netherlands B.V. ili Philips International B.V.), Francuskoj (Philips France Commercial SAS) i Nemačkoj (Philips GmbH).

Sprovođenje kliničkih studija

Izvodimo kliničke studije kako bismo ispunili različite svrhe kao što je usklađenost sa obavezama proizvođača medicinskih uređaja ili da bismo razvili i poboljšali (sigurnost ili) performanse medicinskog uređaja, poboljšavajući zdravstvenu zaštitu. U tom kontekstu obrađujemo podatke o ličnosti ljudskih subjekata.


Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti
Podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:

 • Za obavljanje kliničkih studija o medicinskom uređaju na osnovu zakonskih obaveza kojima Philips podleže;
 • da izvrši i ažurira kliničku procenu medicinskog uređaja i da izvrši nadzor nakon stavljanja na tržište;
 • proceniti, oceniti, testirati, razviti, poboljšati (sigurnost ili) performanse našeg medicinskog uređaja s ciljem stvaranja boljih proizvoda koji poboljšavaju zdravstvenu zaštitu.


Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Obrađujemo sledeće kategorije (naknadnih) podataka:

 • Opšte informacije o pacijentima (kao što su starost, kategorija, pol);
 • Podaci koji se odnose na zdravlje, zavisno od vrste medicinskog proizvoda koji je bio predmet kliničkog ispitivanja.


Imajte u vidu da nemamo pristup informacijama koje se mogu direktno identifikovati o pacijentima jer su one poverljive od strane relevantnog pružaoca zdravstvenih usluga i nisu potrebne za radnje obrade koje preduzimamo.


Pravni osnov za obradu
Osim ako drugačije nije propisano važećim zakonom:

 • Kada sprovodimo kliničke studije u cilju ispunjavanja obaveza proizvođača medicinskih uređaja (na primer, prilikom procene sigurnosti, performansi i kvaliteta naših medicinskih uređaja), to činimo kako bismo obavljali delatnost od javnog interesa.
 • Kada prijavimo ozbiljne neželjene događaje koji se dese tokom kliničke studije, to činimo kako bismo ispoštovali zakonsku ili regulatornu obavezu kojoj Philips podleže.
 • Kada sprovodimo kliničke studije sa ciljem da procenimo, ocenimo, testiramo, razvijemo, poboljšamo (sigurnost ili) performanse medicinskih uređaja sa ciljem da napravimo bolje proizvode koji unapređuju zdravstvenu zaštitu, to radimo na osnovu izuzetka od naučnog istraživanja ili, gde je potrebno, na osnovu saglasnosti.
   

Ko je rukovalac Vaših podataka o ličnosti
Rukovalac Vaših podataka o ličnosti je kompanija povezana sa Philips-om koja je proizvođač medicinskog uređaja ili koja je sponzor kliničke studije, što je navedeno u dokumentaciji studije ili u drugoj relevantnoj dokumentaciji koju obezbeđuje pružalac zdravstvenih usluga.

U nekim slučajevima, klinička ispitivanja zajednički obavlja kompanija povezana sa Philips-om koja je proizvođač medicinskog uređaja (navedenog u dokumentaciji studije ili u drugoj relevantnoj dokumentaciji koju obezbeđuje pružalac zdravstvenih usluga) zajedno sa kompanijama povezanim sa Philips-om sa sedištem u Holandiji (Philips Electronics Netherlands B.V. ili Philips International B.V.), Francuskoj (Philips France Commercial SAS) i Nemačkoj (Philips GmbH).

Upravljanje Vašim komercijalnim odnosom sa nama

Ako imate komercijalni odnos sa Philips-om – kao (potencijalni) dobavljač, poslovni kupac ili partner – želimo da budemo sigurni da je naš odnos sa Vama zasnovan na transparentnosti, jasnoj odgovornosti i poverenju. Da bismo upravljali ovim odnosom sa Vama i osigurali usklađenost sa primenjivim zakonima, možemo obrađivati podatke o ličnosti.


Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:

 • komuniciranje sa vama, npr. odgovaranjem na Vaše zahteve ili slanjem transakcionih obaveštenja;
 • za pokretanje, planiranje i održavanje našeg (ugovornog) odnosa sa kupcem, dobavljačem ili poslovnim partnerom kojeg predstavljate, npr. ugovaranjem, obradom plaćanja, vođenje računa/naplata/fakturisanje, upravljanje kreditima, upravljanje otpremom i isporukom, rukovanje popravkama;
 • [ako ste poslovni korisnik] da Vam pružimo traženi proizvod i usluge, kao što je pružanje tehničke podrške;
 • [ako ste poslovni korisnik] da Vam omogućimo pristup našem portalu za korisničku podršku.
 • da Vama ili Vašim predstavnicima pružimo obuku ili demo sesije;
 • [ako ste poslovni korisnik] da Vam odobrimo kredit, na Vaš zahtev.
 • kako bismo osigurali usklađenost s našim Opštim poslovnim principima i drugim primenjivim zakonima i propisima kojima podležemo, kao što je sprovođenje pregleda kako bi se procenila usklađenost i (komercijalni/kreditni) rizici su povezani sa potencijalnim poslovnim odnosima ili skupljanje/odgovaranje na reklamacije kvaliteta naših medicinskih uređaja.


Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Da bismo upravljali našim poslovnim odnosom sa Vama i osigurali usklađenost sa važećim zakonima, obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:

 • kontakt informacije, kao što su puno ime, naziv radnog mesta/funkcija, poslovni e-mail, poslovna adresa, poslovni broj telefona;
 • informacije o plaćanju, kao što su podaci potrebni za obradu plaćanja;
 • Javno dostupni podaci, kao što su informacije koje se odnose na vlasnike, većinske akcionare i najviše rukovodstvo ili rukovodioce naših dobavljača i poslovnih partnera prikupljene iz pouzdanih javno dostupnih izvora;
 • Podaci koje nam pružate, na primer tokom komunikacije sa predstavnikom kompanije Philips;
 • Informacije o pojedincima koji prijave neželjene događaje ili podnose prigovore na kvalitet, uključujući zdravstvene radnike, kao što su ime, e-mail, poštanska adresa.
 • Podaci o uređaju, kao što su evidencije datoteka.


Pravni osnov za obradu
Pravni osnovi na koje se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku su:

 • naša potreba da izvršimo ugovor kojem podležete ili da preduzmemo predugovorne korake na Vaš zahtev.
 • naš legitimni interes, posebno naša potreba da poslujemo na odgovoran način i u skladu sa lokalnim zakonima i propisima, kao i da zaštitimo osnovna prava kao što su pravo na odbranu, pravo na imovinu i sloboda poslovanja.
 • našu potrebu da se pridržavamo zakonskih obaveza kojima podležemo.

Ostvarivanje drugih pravnih i poslovnih ciljeva

U meri u kojoj je to potrebno, možda ćemo imati potrebu da ispunimo druge pravne i poslovne svrhe.
U tom kontekstu možemo obrađivati podatke o ličnosti.


Zašto obrađujemo Vaše podatke o ličnosti
Podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe.

 • Izvođenje poslovnih procesa i interno upravljanje. Ova svrha uključuje aktivnosti kao što su sprovođenje (internih) revizija i istraga, upravljanje savezima, poduhvatima, spajanjima, akvizicijama i prodajama, reorganizacijom ili otuđenjem i integracijom sa kupcem.
 • Razvoj i unapređenje aplikacija, proizvoda i/ili usluga.Ova svrha uključuje aktivnosti kao što su razvoj i unapređenje Philips-ovih proizvoda, sistema i/ili usluga.
 • Sigurnost i zaštita interesa i/ili imovine kompanije Philips.Ova svrha uključuje aktivnosti vezane za sigurnost i zaštitu interesa i/ili imovine Philips-a i njegovih kupaca, poslovnih kupaca i poslovnih partnera, uključujući zaštitu sigurnosti i integriteta njihovog poslovnog sektora. To posebno uključuje aktivnosti kao što su otkrivanje, sprečavanje, istraga i borba (pokušaj) kriminalnog ili spornog ponašanja usmerenog protiv Philips-a, njegovih zaposlenih ili drugih pojedinaca, aktivnosti poput onih koje uključuju zdravlje i sigurnost, proveru autentičnosti statusa kupca, dobavljača ili poslovnog partnera i prava pristupa i aktivnosti kao što je postavljanje i održavanje tehničkih i organizacionih mera sigurnosti.
 • Zaštita prava intelektualnog vlasništva kompanije Philips. Ova svrha uključuje aktivnosti kao što su podnošenje i upravljanje pravima intelektualnog vlasništva kompanije Philips i može zahtevati obradu podataka o ličnosti pronalazača i drugih pojedinaca.
 • Kreiranje i objavljivanje promotivnog materijala. Ova svrha uključuje aktivnosti kao što je korišćenje fotografija i video zapisa (koji mogu sadržati podatke koji se odnose na pojedince) u promotivnim materijalima, koji se mogu otkriti kupcima ili učiniti dostupnim na mreži.
 • Poštovanje zakonskih obaveza.Ova svrha uključuje Obradu podataka o ličnosti u vezi sa obavljanjem zadatka koji se obavlja u skladu sa zakonskom obavezom kojoj Philips podleže, uključujući otkrivanje podataka o ličnosti državnim institucijama ili nadzornim organima, uključujući poreske organe i druge nadležne organe za sektor u kojem Philips posluje.
 • Odbrana pravnih zahteva.

Ova svrha uključuje aktivnosti kao što su sprečavanje, priprema za rešavanje sporova ili uključivanje u rešavanje sporova.


Koje podatke o ličnosti obrađujemo
Zavisno od specifičnosti namene, obrađujemo različite kategorije podataka o ličnosti (kao što su kontakt podaci i sve druge informacije potrebne za ispunjavanje gore navedenih svrha).


Pravni osnov za obradu
Pravni osnovi na koje se oslanjamo za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhe opisane u ovom odeljku su:

 • naša potreba da izvršimo ugovor kojem podležete ili da preduzmemo predugovorne korake na Vaš zahtev.
 • naš legitimni interes, posebno naša potreba da poslujemo na odgovoran način i u skladu sa lokalnim zakonima i propisima, kao i da zaštitimo osnovna prava kao što su pravo na odbranu, pravo na imovinu i sloboda poslovanja.
 • našu potrebu da se pridržavamo zakonskih obaveza kojima podležemo.
 • saglasnost relevantnih pojedinaca;
 • bilo koji drugi pravni osnov na bilo koji način dozvoljen važećim zakonima.

Imajte na umu da niste u obavezi da nam date svoje podatke o ličnosti, osim ako su nam Vaši podaci o ličnosti potrebni kako bismo bili u skladu sa zakonima i propisima. Naravno, ako to ne učinite, u mnogim slučajevima nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo proizvode ili usluge koje ste tražili ili da odgovorimo na zahteve koje možda imate.

Kako štitimo Vaše podatke o ličnosti


Koristimo organizacione, tehničke i fizičke mere za zaštitu Vaših podatka o ličnosti, uzimajući u obzir prirodu podatka o ličnosti i obrade, kao i potencijalne pretnje koje predstavljaju. Konstantno radimo na poboljšanju ovih mera kako bismo zaštitili Vaše podatke o ličnosti.

Kako prenosimo Vaše podatke o ličnosti između zemalja

Zbog naše globalne prirode, Vaši podaci o ličnosti mogu se preneti ili im pristupiti kompanije povezane sa Philips-om ili treće strane od poverenja kompanije Philips širom sveta. Naravno, kada to činimo, osiguravamo da se pridržavamo zakona o prenosu podatka o ličnosti između zemalja.

Kada prenosimo podatke o ličnosti iz Evropskog ekonomskog prostora, Ujedinjenog Kraljevstva i Švajcarske na:
 

 • Kompanije povezane sa Philipsom koje obrađuju takve podatke o ličnosti u drugim zemljama, takvi transferi su regulisani Pravilima privatnosti kompanije Philips (tzv. obavezujuća korporativna pravila);
 • Treća lica od poverenja kompanije Philips koja obrađuju takve podatke o ličnosti u drugim zemljama koje Evropska komisija ne priznaje za pružanje odgovarajućeg nivoa zaštite podataka, takvi transferi su regulisani Standardnim ugovornim klauzulama.
ОпширнијеЧитај мање

Vaša prava na privatnost


U zavisnosti od našeg razloga za obradu Vaših podatka o ličnosti i važećih zakona, imate određena prava na svoje podatke o ličnosti. Ovde vas želimo obavestiti koja su to prava na privatnost.

 • Imate pravo pristupa Vašim podacima o ličnosti. To znači da od nas možete tražiti kopije ili informacije o podacima o ličnosti koje obrađujemo o Vama.
 • Imate pravo da ispravite svoje podatke o ličnosti. To znači da, ako mislite da su podaci o ličnosti koje obrađujemo o Vama netačni, možete zatražiti da ih ispravimo ili izmenimo. Ako želite da ispravimo Vaše podatke o ličnosti, recite nam ono što smatrate netačnim i objasnite nam kako da to ispravimo.
 • Imate pravo da izbrišete svoje podatke o ličnosti. To znači da možete tražiti od nas da izbrišemo podatke o ličnosti koje obrađujemo o Vama. Imajte na umu da mogu postojati slučajevi (na primer, kada smo po zakonu dužni da čuvamo Vaše podatke o ličnosti) u kojima možda nećemo moći da izbrišemo Vaše podatke o ličnosti.
 • Imate pravo na prenosivost podataka. To znači da možete tražiti od nas da prenesemo podatke o Vama (koje ste nam direktno dali) drugoj organizaciji ili da ih Vama damo. Imajte na umu da se ovo pravo primenjuje samo u određenim okolnostima (na primer, ako obrađujemo Vaše podatke o ličnosti automatizovanim sredstvima i na osnovu Vašeg pristanka).
 • Imate pravo ograničiti našu obradu Vaših podatka o ličnosti. To znači da, u određenim okolnostima, možete tražiti od nas da ograničimo način na koji koristimo Vaše podatke o ličnosti.
 • Imate pravo prigovora na našu obradu Vaših podatka o ličnosti. To znači da, u određenim okolnostima, možete podneti prigovor na obradu Vaših podatka o ličnosti koju mi vršimo.


Imajte na umu da mogu postojati situacije u kojima imamo pravo uskratiti ili ograničiti Vaša prava na privatnost, na primer, kada je potrebno uspostaviti, koristiti ili odbraniti Philips od pravnih zahteva ili kada je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran, posebno zbog njegovog repetitivnog karaktera.
Philips ima cilj da Vam da kontrolu nad Vašim podacima o ličnosti. Stoga, zavisno od aktivnosti, možete sami kontrolisati svoje podatke o ličnosti i ostvarivati svoja prava i izbore na privatnost, na primer prijavom na svoj Philips račun i ažuriranjem, izmenom ili brisanjem Vaših podataka o ličnosti ili otkazivanjem pretplate na naša promotivna obaveštenja putem dugmeta za odjavu (link) koji se nalazi na dnu naših promotivnih obaveštenja.


U svim ostalim slučajevima, da biste ostvarili svoja prava na privatnost, da biste podneli prigovor na privatnost ili kontaktirali našeg službenika za zaštitu podataka, možete nas kontaktirati putem privacy@philips.com


Potrudićemo se da na Vaš zahtev odgovorimo na vreme i besplatno. U određenim slučajevima možemo tražiti od Vas da potvrdite svoj identitet pre nego što postupite po Vašem zahtevu.Naravno, ako niste zadovoljni načinom na koji smo obradili Vaš zahtev, možete podneti žalbu nadzornom telu nadležnom za Vašu državu ili region.

ОпширнијеЧитај мање

Sa kim delimo Vaše podatke o ličnosti


Osim ako nije drugačije navedeno u ovom Obaveštenju, ovo su kategorije trećih strana sa kojima možemo podeliti Vaše podatke o ličnosti:

 • Naše kompanije povezane sa Philips-om. Zbog naše globalne prirode, Vaši podaci o ličnosti mogu biti otkriveni drugim kompanijama povezanim sa Philips-om. Naravno, pobrinućemo se da pristup Vašim podacima o ličnosti bude odobren na osnovu potrebe za saznanjem. Osim toga, imajte na umu da su naše kompanije povezane sa Philips-om dužne da postupaju sa Vašim podacima o ličnosti u skladu sa našim pravilima o privatnosti kompanije Philips. Ovo osigurava da će Vaše podatke o ličnosti Philips obraditi u skladu sa istim standardima zaštite podataka.
 • Naši pružaoci usluga. Možemo stupiti u kontakt sa pružaocima usluga trećih strana (npr. IT provajderi, pružaoci usluga za korisnike) i tražiti od njih da izvrše određene operacije obrade u naše ime, kao što je skladištenje podatka o ličnosti. Kada to učinimo, osiguravamo da su ovi pružaoci usluga ugovorno obavezni da ne koriste Vaše podatke o ličnosti u druge svrhe osim onih koje mi tražimo ili su propisane zakonom.
 • Naši poslovni partneri: ponekad možemo biti partneri sa našim poslovnim partnerima kako bismo Vam pružili usluge i u tom kontekstu možemo podeliti Vaše podatke o ličnosti sa njima. Na primer, ako kupite proizvod u našoj -on-lajn prodavnici, delimo Vaše podatke s pružaocima platnih usluga radi obrade plaćanja.
 • Treće strane u vezi sa korporativnim transakcijama: ponekad možemo biti uključeni u spajanje, akviziciju, bankrot, zajedničko ulaganje, reorganizaciju, prodaju imovine ili drugo raspolaganje celim ili bilo kojim delom našeg poslovanja, imovine ili akcija. U tim slučajevima možemo podeliti Vaše podatke o ličnosti sa trećom stranom uključenom u tu korporativnu transakciju.
 • Drugi: iz pravnih razloga, takođe možemo podeliti Vaše podatke o ličnosti sa drugima (kao što su javni i državni organi, profesionalni savetnici) ako utvrdimo da je pristup, korišćenje, očuvanje ili otkrivanje Vaših podatka o ličnosti neophodno za: 1) pridržavanje važećih zakona i propisa ili izvršnim zahtevima Vlade; 2) istraživanje, sprečavanje ili preduzimanje radnje u vezi sa sumnjivim ili stvarnim nezakonitim radnjama ili pomaganje državnim organima za sprovođenje; 3) sprovođenje naših uslova i odredbi u vezi sa Vama; 4) istraživanje i odbranu od bilo kakvih tvrdnji ili navoda; 5) zaštitu bezbednosti ili integriteta naših usluga; 6) ostvarivanje ili zaštitu prava i sigurnosti Philips-a, naših Philips kupaca, osoblja ili drugih.
ОпширнијеЧитај мање

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke o ličnosti


Brišemo podatke o ličnosti kada više nisu potrebni za svrhe opisane u ovom Obaveštenju o privatnosti.

U svakom slučaju, osim ako nije drugačije navedeno u ovom Obaveštenju o privatnosti, kriterijumi koje koristimo za odlučivanje o našim periodima čuvanja uključuju: (i) da li su nam potrebni Vaši podaci o ličnosti da bismo zaštitili naš legitimni interes, da bismo izvršili ugovor kojem ste podvrgnuti ili da odgovori na Vaša pitanja ili da Vam pruži potrebnu uslugu ili podršku; (ii) da li postoji zakonska obaveza kojoj podležemo; ili (iii) da li je zadržavanje preporučljivo u svetlu našeg pravnog položaja (kao što je u vezi s primenjivim zakonima o zastarelosti, sudskim sporovima ili regulatornim istragama).

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.