Srbija

Uslovi korišćenja

Terms of use
 

 1. Prihvatanje uslova korišćenja
 2. Modifikacija uslova
 3. Politika privatnosti
 4. Odricanje od odgovornosti
 5. Registracija
 6. Saradnik
 7. Ograničena odgovornost
 8. Sadržaj trećeg lica/Softver
 9. Autorsko pravo i zaštitni znak
 10. Prava vlasnika na internet stranici
 11. Zahtevi za kršenje autorskih prava u SAD-u 
 12. Odšteta i oslobađanje od odgovornosti
 13. Isključenje Internet stranice 
 14. Proizvodi kompanije Philips 
 15. Iskaz o anticipativnim iskazima po Aktu o parnicama privatnih zaloga iz 1995. (PSLRA)
 16. Rešavanje sporova
 17. Razdvojivost odredbi
 18. Neodricanje od odgovornosti
 19. Zaglavlja

Uslovi korišćenja

 

Ovu internet stranicu  ("Internet stranica") Vam nudi kompanija Philips International B.V., Amstelplein 2, 1096 BC, Amsterdam, Holandija ("Philips").

 

Uslovi korišćenja koji slede vodeći su za Vaš pristup i korišćenje ove Internet stranice. Takođe, posebni uslovi se mogu primeniti na određene sadržaje, podatke, materijale ili informacije koje su dostupne na Internet stranici (Sadržaj) i na određene sadržaje, podatke, materijale ili informacije koje vi postavite ili objavite (Sadržaj korisnika) ili transakcije izvršene na ovoj Internet stranici. Takvi posebni uslovi mogu biti dodatak ovom odeljku ili ako je to izričito navedeno, mogu zameniti ove Uslove korišćenja.

1. Prihvatanje Uslova korišćenja

 

Pristupanjem Internet stranici od Vas će se tražiti da se pravno obavežete Uslovima korišćenja i ostalim navedenim uslovima ili bilo kojim dodatnim uslovima postavljenim na Internet stranici. Ukoliko se NE slažete sa Uslovima korišćenja, nećete pristupati i koristiti ovu Internet stranicu.

2. Modifikacija uslova

 

Philips ima pravo da u skladu sa važećim zakonom menja Uslove korišćenja u bilo kom trenutku. Takvi uslovi važe nakon postavljanja. Pristupanjem i korišćenjem naše internet stranice nakon izmena, smatra se da ste prihvatili izmene. Savetujemo da redovno pregledate sve važeće uslove korišćenja .. Ostale Internet stranice kompanije Philips mogu imati svoje sopstvene uslove korišćenja koji su primenjivi za date sajtove.

 

Philips zadržava pravo prekida, promene ili ažuriranja Internet stranice ili njenog sadržaja u bilo kom trenutku bez objave. Takođe zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju ograniči, odbije ili prekine pristup određenom licu u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga, u skladu sa zakonom.

3. Politika privatnosti

 

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja pristajete da Philips može koristiti lične podatke koji se nalaze na ovoj Internet stranici u najvećoj meri dopuštenoj važećim zakonom. Philips se obavezuje da će  koristiti lične podatke isključivo u skladu sa politikom privatnosti kompanije Philips i ti uslovi korišćenja su predmet politike privatnosti objavljene na ovoj Internet stranici.

4. Odricanje od odgovornosti

 

SVE INFORMACIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, TEKST, SLIKE, GRAFIKU, LINKOVE I DRUGE MATERIJALE NA INTERNET STRANICI SU DOSTUPNE. KOMPANIJA PHILIPS I NJENE POMOĆNE SLUŽBE, PARTNERI, OVLAŠĆENA LICA, PRODAVCI I DOBAVLJAČI OVIM IZRIČITO IZJAVLJUJU DA SU VAŽEĆIM ZAKONOM DOZVOLJENA BILO KAKVA PREDSTAVLJANJA I GARANCIJE, EKSPRESIVNE ILI IMPLICITNE, UKLJUČUJUĆI JEMSTVA O TRGOVINI, PRAKTIČNOSTI ZA BILO KOJU SPECIFIČNU NAMENU, NEPOGODNOST KAO I FUNKCIONISANJE OVE INTERNET STRANICE , NJEGOV SADRŽAJ ILI SADRŽAJ KORISNIKA.  Kompanija Philips, kao ni njene pomoćne službe, partneri, ovlašćena lica, prodavci i dobavljači ne garantuju i ne zastupaju da će (i) Internet stranica ispuniti Vaše zahteve, (ii) da će Internet stranica biti neprekidna, pravovremena, bezbedna i bez greške ili (iii) da će rezultati koje dobijete sa Internet stranice (uključujući sve materijale i informacije) biti tačni, potpuni, ispravni, pouzdani ili da će ispuniti Vaše zahteve.

 

Ovo je javna Internet stranica. Ne očekujte poverljivost u vezi sa bilo kojim sadržajem koji postavljate na ovu Internet stranicu. Ne ostavljajte poverljive informacije.

Kompanija Philips, kao ni njene pomoćne službe, partneri, ovlašćena lica, prodavci i dobavljači ne snose odgovornost za diskonekciju ili propuste na Internetu, mreži ili servisima i ne garantuju da su servisi koji ovu stranicu čine dostupnom kao ni elektronska komunikacija od strane kompanije Philips zaštićeni od virusa i drugih štetnih elemenata.

 

Sve materijale sa ove Internet stranice preuzimate po sopstvenom nahođenju i riziku. Snosite odgovornost za štetu nanetu Vašem kompjuterskom sistemu ili gubitak podataka usled preuzimanja pomenutog materijala.

5. Registracija

 

Pristup određenim delovima Internet stranice i korišćenje određenih funkcija ili karakteristika može zahtevati da se registrujete kao saradnik. Ova registracija je besplatna.

 
Prilikom registracije morate odabrati jedinstveno korisničko ime ili "handle" i lozinku, kao i jedinstvenu, važeću, trenutnu i poverljivu i-mejl adresu.  Već postojeća korisnička imena i adrese nisu dozvoljene, tako da ukoliko se ime ili adresa koje unesete već koriste, tražiće se od Vas da unesete druge.  Poslaćemo Vam i-mejl sa potvrdom da su Vaše  informacije registrovane. U slučaju da isporuka tih informacija ne uspe iz bilo kog razloga, Vaš pristup ili korišćenje funkcija koje zahtevaju takvu registraciju mogu biti odbijeni ili ukinuti. Odmah ćete ažurirati Vašu registraciju da bi bila tačna i aktuelna. Isključivo ste odgovorni za održavanje poverljivosti Vaše lozinke. Zadržavamo pravo da promenimo Vaše korisničko ime ili izbrišemo Vaš dostavljeni sadržaj na Internet stranicu, kao i da odbijemo ili poništimo Vašu registraciju, uz prethodno obaveštenje, ukoliko odaberete korisničko ime koje je po našem nahođenju opseno, nepristojno, uvredljivo ili na neki drugi način neprikladno. Isključivo ste odgovorni za ograničavanje pristupa Vašem računaru/računarima. Slažete se da prihvatate odgovornost za sve aktivnosti koje se odvijaju na Vašem nalogu, pod Vašim korisničkim imenom i/ili lozinkom. Ukoliko primetite bilo kakvu sumnjivu ili neovlašćenu aktivnost u vezi sa Vašim nalogom, saglasni ste da ćete odmah kontaktirati putem i-mejla https://www.philips.com/siteowner. Možemo, po sopstvenom nahođenju, zabraniti registraciju sa bilo kog i-mejla ili dobavljača Internet usluga.

6. Saradnik

 

Postavljanjem bilo kog sadržaja na ovu stranicu saglasni ste da će materijal biti prikladan, konstruktivan i relevantan i da neće sadržati stavke koje su nezakonite ili na neki drugi način neprikladne za objavljivanje, uključujući bez ograničavanja stavke koje (1) mogu klevetati ili štetiti drugom licu,  (2) mogu prouzrokovati štetu bilo kom licu ili organizaciji, (3) mogu kršiti zakonska prava bilo kog lica (uključujući i pravo na privatnost i publicitet), (4) su pornografskog, vulgarnog, nepristojnog i pretećeg sadržaja, (5) koje su kulturno, etnički ili na drugi način nepoželjne, ili (6) koje promovišu nezakonite aktivnosti.

 

Saglasni ste da ćete uložiti napore kako bi skenirali i uklonili sve viruse i druge destruktivne karakteristike pre slanja bilo kog materijala. Takođe nećete prosleđivati lančane mejlove, piramidalne šeme, ankete i zahteve putem Internet stranice. Nećete praviti zaglavlja i manipulisati identifikacijama ili drugim podacima kako biste sakrili poreklo bilo kog sadržaja i/ili korisničkog sadržaja koji se prenosi preko naše Internet stranice, kao ni manipulisati Vašim prisustvom na Internet stranici. Nećete ometati i mešati se u druge stranice, servere ili mreže niti pokrenuti bilo kakvu aktivnost koja predstavlja opterećenje za našu infrastrukturu.

 

Potvrđujete, zastupate i garantujete da korisnički sadržaj koji je dostavljen na Internet stranicu ne krši nikakva vlasnička prava drugog, kao što su, bez ograničavanja, autorska prava, žig ili patent ili bilo koja druga obaveza poverljivosti.

 

Prihvatate i slažete se da Vaše ideje, dokumenta koja predajete, diskusije ili bilo koji drugi korisnički sadržaj koji ste dobili na Internet stranici i koji nije predmet zaštite prava intelektualne svojine može koristiti bilo koji drugi saradnik bez naknade ili nagrade.

 

Ovim putem dajete kompaniji Philips, pomoćnim službama, partnerima, ovlašćenim licima, licenciranim brendovima širom sveta neopozivu, neisključivu licenciranu, podlicenciranu i prenosivu licencu za korišćenje, reprodukciju, pripremu, distribuciju, javno izvođenje, javno prikazivanje i objavljivanje korisničkog sadržaja koje ste dali Vi na ovoj Internet stranici ili bilo kojoj drugoj stranici kompanije Philips ili drugim marketinškim materijalima ili materijalima za odnose sa javnošću naše kompaniju u svim medijima.

 

Isključivo ste odgovorni za sopstveni korisnički sadržaj i posledice njegovog objavljivanja. Kompanija Philips može, ali nije u obavezi da pregleda i nadgleda korisnički sadržaj pre i nakon slanja. Međutim, slažete se da nismo u mogućnosti da nadgledamo i pregledamo sve korisničke sadržaje. Bez ograničenja, kompanija Philips, pomoćne službe, partneri, ovlašćena lica, licencirani brendovi i dobavljači neće biti odgovorni za tačnost, potpunost, kvalitet i valjanost korisničkog sadržaja objavljenog od strane trećeg lica na Internet stranici. 

 

Philips ne podržava bilo koji korisnički sadržaj ili bilo koje mišljenje, preporuku ili savet koji su u njemu izraženi i izričito se odriče svake odgovornosti u vezi sa korisničkim sadržajem. 

 

Philips ima isključivo pravo i mogućnost da uređuje i/ili uklanja poruke ili bilo koji drugi korisnički sadržaj koji je nepoželjan, neprikladan ili na neki način krši Uslove korišćenja bez prethodnog obaveštenja ili saglasnosti po sopstvenom nahođenju. Svakom korisniku koji smatra da je prijavljeni korisnički sadržaj nepoželjan ili neprikladan, preporučuje se da odmah kontaktira Philips kompaniju putem i-mejla na https://www.philips.com/siteowner. Po prijemu takvog obaveštenja mi ćemo se potruditi da preduzmemo mere koje smatramo neophodnim u razumnom vremenskom periodu. Pošto je ovo manuelni proces, upozoravamo Vas da možda nećemo moći odmah da uklonimo ili uredimo određeni korisnički sadržaj.

7. Ograničena odgovornost

 

U bilo kom slučaju Philips ili bilo koja od njegovih pomoćnih službi, ovlašćenih lica, licenciranih brendova i dobavljača ne snose odgovornost za bilo koju indirektnu, posledičnu, posebnu, slučajnu ili drugu štetu koja proizilazi iz korišćenja ili neuspešnog pristupa ovoj Internet stranici, čak i ako je Philips upućen o mogućnostima postojanja takvih šteta kao rezultat obmane od strane Philips kompanije.

 

Ukoliko živite u zemlji koja ne dozvoljava bilo koji od navedenih isključenja ili ograničenja odgovornosti i odricanja od odgovornosti u Odeljku 4, takva isključenja i ograničenja neće se primenjivati na Vas već samo u onoj meri u kojoj ona nisu dozvoljena. U tom slučaju, takva isključenja i ograničenja će biti limitirana važećim zakonom.

8. Sadržaj trećeg lica/Softver

 

Philips ni na koji način nije odgovoran za sadržaj bilo kog sajta u vlasništvu trećeg lica koje može biti povezano sa Internet stranicom preko hiperlinka, bez obzira na to da li ga je obezbedila Internet stranica ili treće lice u skladu sa Uslovima korišćenja. Bilo koji link druge stranice na našoj Internet stranici nije odobrenje tog drugog sajta i nema garancije u pogledu validnosti, pravovremenosti i prikladnosti sadržaja bilo koje stranice čiji link se nalazi na stranici, pa stoga ne preuzimamo odgovornost.

 

Svaki softver koji je dostupan za preuzimanje sa ili preko ove Internet stranice licenciran je pod uslovima bilo kog važećeg licenciranog ugovora. Izuzetak je, kao što je navedeno u važećem licenciranom ugovoru, kad je softver dostupan za upotrebu samo od strane krajnjih korisnika i svako dalje kopiranje, reprodukcija ili redistribucija istog je strogo zabranjena. GARANCIJE SA TAKVIM SOFTVEROM, UKOLIKO POSTOJE, PRIMENJUJU SE ISKLJUČIVO U PRIMENJIVOM UGOVORU O LICENCI. PHILIPS OVIM IZRIČITO ODBACUJE SVA DALJA PREDSTAVLJANJA I JEMSTVA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITA ILI IMPLICIRANA, U NAJVEĆOJ MERI DOPUŠTENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM, UKLJUČUJUĆI I GARANCIJE ZA PRODAJU, POGODNOST ZA POSEBNE NAMENE ILI PREKRŠAJE U VEZI SA SOFTVEROM.

9. Autorsko pravo i zaštitni znak

 

Autorska prava i sva druga vlasnička prava na sadržaj koji obezbeđuje kompanija Philips, njena povezana društva, filijale, licencirane robne marke i/ili drugi partneri, softver za upravljanje i objavljivanje Internet stranice, kompilaciju podataka, redosled, aranžiranje sajta pripadaju Koninklijke Philips N.V. i/ili njegovim licenciranim brendovima, drugim partnerima i onima koji izdaju licence. Sva prava na sadržaj koja nisu izričito odobrena u ovom dokumentu su rezervisana. Philips je registrovana trgovačka marka kompanije Koninklijke Philips N.V.

 

PHILIPS i svi drugi registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i njene ćerke firme su važna sredstva kompanije. Pravilna upotreba ovih zaštitnih znakova je važna i treba se pridržavati instrukcija koje Philips daje kada su u pitanju proizvodi i usluge naše kompanije. Više informacija potražite na www.ip.philips.com

 

Upotreba i registracija naziva Philips isključivo je rezervisana za našu kompaniju. Zabranjeno je registrovati se i koristiti ime kompanije, ustavno ime, trgovački naziv, ime domena ili bilo koje drugo, naznaku i opis koji je deo naziva naše firme, kao i slično ime ili ono koje uključuje ovaj naziv, kao ni drugu trgovačku marku u vlasništvu kompanije Koninklijke Philips N.V.

10. Prava vlasnika na Internet stranici

 

Ova Internet stranica je po svojoj prirodi javna i sve informacije koje su joj dostavljene smatraće se nepoverljivim. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, prihvatate da svako donošenje novina sadržanih u bilo kom korisničkom sadržaju koje ste dostavili predstavlja ,,objavljivanje’’ takvih novina prema važećim patentnim zakonima. 

 

Slažete se da bilo koji korisnički sadržaj koji je dostavljen ili pomenut na Internet stranici može biti predmet patenata, autorskih prava, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine kompanije Philips, njenih pomoćnih službi, partnera, ovlašćenih lica, licenciranih brendova i trećih strana. Ukoliko iskoristite bilo kakve ideje, predloge, rešenja ili drugog sadržaja koji ste poslali na Internet stranicu, odgovorni ste za preuzimanje odobrenja za intelektualnu svojinu pre nego što se upustite u bilo kakav tip eksploatacije.

11. Odšteta i oslobađanje od odgovornosti

 

Saglasni ste da nadoknadite štetu  i ne smatrate odgovornim Philips, u najvećoj meri dopuštenoj važećim zakonom, njegove pomoćne službe, filijale, korisnike licence brendova, druge partnere i dobavljače, kao ni njihove službenike, direktore, zaposlene, deoničare, pravne predstavnike, agente, pravne sledbenike i upućena lica, za bilo kakva oštećenja, dugovanja, cene i naplate (uključujući razumljive honorare pravnika i profesionalaca i cene parnica) koje proizilaze iz objava, sadržaja ili prenosa bilo kakvih poruka, podataka, materijala ili bilo kog drugog Korisnički generisanog sadržaja koji postavite na Internet stranicu ili bilo kog Vašeg prekršaja ovih Uslova korišćenja. U slučaju bilo kakve primedbe ili tužbe koje proizilaze iz bilo koje poruke, ili bilo kog Korisnički generisanog sadržaja koji ste objavili, Philips zadržava pravo da objavi Vaš identitet i bilo koje druge informacije koje eventualno ima o Vama.

 

U slučaju da vodite spor sa jednim ili više korisnika, oslobađate Philips, njegove pomoćne službe, filijale, partnere i dobavljače, kao i njihove službenike, direktore, zaposlene, deoničare, pravne predstavnike, agente, pravne sledbenike  i upućena lica od optužbi, zahteva i oštećenja (aktuelnih i potonjih) bilo kakve prirode, znane i neznane, koje proizilaze iz ili su na bilo koji način povezane sa takvim sporovima

12. Isključenje Internet stranice

 

Imamo isključivo pravo da isključimo Internet stranicu ili bilo koji njegov deo iz bilo kog razloga u bilo koje vreme bez prethodne objave i saglasnosti korisnika. Nećemo imati nikakve odgovornosti niti dugovanja u slučaju nemogućnosti memorisanja ili brisanja bilo kakvog Sadržaja i/ili Korisnički generisanog sadržaja dostavljenog Internet stranici.

13. Proizvodi kompanije Philips

 

Internet stranica može sadržati reference o određenim Philips proizvodima i uslugama koje možda nisu (trenutno) dostupne u određenim državama. Bilo koja takva referenca ne sugeriše niti garantuje da će ti proizvodi ili usluge biti dostupni u budućnosti u određenim državama. Molimo da kontaktirate Vašu lokalnu filijalu Philips-a za dalje informacije.

14. Rešavanje sporova

 

Ovi Uslovi korišćenja su sastavljeni u skladu sa zakonom Holandije i njemu podležu. Saglasni ste sa neisključivom nadležnošću suda u holandskom gradu Amsterdamu za bilo kakve sporove, prigovore ili uzroke postupaka proisteklih iz, ili u vezi sa ovim Uslovim korišćenja ili Vašeg korišćenja ove Internet stranice, uključujući bilo kakve sporove u vezi sa postojanjem i valjanošću ovih Uslova korišćenja, pod pretpostavkom da ste saglasni da podnesete bilo kakve primedbe, prigovore ili posledične sporove isključivo sudu u Amsterdamu.

15. Razdvojivost odredbi

 

U slučaju da se bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja smatra nevažećom  ili neizvršivom, ta nevažeća ili neizvršiva odredba će biti zamenjena važećom, izvršivom odredbom koja najviše nalikuje nameri prvobitne odredbe, dok će druge odredbe biti izvršene.

16. Neodricanje od odgovornosti

 

Bilo koji neuspeh Philips-a da primeni bilo koji deo Uslova korišćenja neće predstavljati odricanje od odgovornosti bilo kojih prava Philips-a pod ovim Uslovima korišćenja, bilo za prošle ili buduće postupke bilo koje osobe. Potvrda bilo kakvih fondova Philips-a, kao ni preduzimanje mera bilo koje osobe na osnovu postupaka Philips-a, neće se tumačiti kao odricanje bilo kog dela ovih Uslova korišćenja. Jedino specifično, pismeno odricanje odgovornosti potpisano od strane nadležnog predstavnika Philips-a će imati bilo kakav pravni značaj.

17. Zaglavlja

 

Zaglavlja odeljka Uslovi korišćenja postoje iz praktičnih razloga i ne predstavljaju deo ovog dela niti na bilo koji način utiču na značenje ili tumačenje Uslova korišćenja.


Hvala Vam što ste koristili našu Internet stranicu.

 

Poslednje ažuriranje: March, 2019. godine

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.