1
Serbia

Uslovi garancije

Za provjeru  jamstvenih pravila,perioda i uvjeta vašeg  proizvoda ,molimo odaberite kategoriju.

Garancijska pravila za ličnu negu, majku i dete, proizvode za domaćinstvo i zdravstvene proizvode

Svi Philips Personal Health proizvodi su dizajnirani i proizvedeni prema najvišim standardima uz kvalitetnu izradu, a pružaju jednostavnost upotrebe i jednostavnost instalacije. U slučaju da naiđete na bilo kakve poteškoće tokom instaliranja ili korištenja svojeg proizvoda, preporučujemo da prvo proučite uputstvo ili informacije koje su dostupne na web stranicama. Nažalost, uputstva nisu za sve proizvode prevedena na srpski jezik ali se nadamo da će i na ostalim jezicima poslužiti boljem korištenju naših uređaja. Ukoliko su neophodno potrebna uputstva na srpskom, nazovite Philips kontaktni centar ili pošaljite mail sa zahtevom preko naše stranice za podršku.

 

U retkom slučaju kvara tokom garantnog roka Philips Personal Health (u daljnjem tekstu Philips), organizova će popravku proizvoda čak iako ste kupili proizvod u nekoj drugoj zemlji, a pod garancijskim uslovima zemlje kupovine. Molimo proverite da li je država naznačena u naslovu ovog dokumenta jednaka državi u kojoj ste kupili svoj Philipsov proizvod. Ako ne, molimo odaberite tačnu zemlju kupovine u gornjem desnom uglu ove stranice, odaberite proizvod i otvorite ili preuzmite garancijsku izjavu ponovo.

 

Ukoliko je uređaj potrebno zameniti, to je moguće jedino na mestu kupovine istog.

Vaša ostala zakonska prava nisu pod uticajem uslova Philips međunarodne garancije.

Trajanje garancije

 • 24 meseca

Izuzeci kod garancije

Garancija ne pokriva proizvode poput baterija, kabla i delova uređaja koji su potrošni, od stakla ili su osetljivi na habanje.
Uslovi garancije

Garancija počinje od dana kupovine navedenog na dokumentu koji dokazuje kupovinu (račun i sl.) i ističe na kraju razdoblja navedenog u nastavku. U slučaju da ste izgubili dokaz o kupovini, prodavac je nepoznat ili je proizvod kupljen od neregistrovanog prodavca npr. putem on-line aukcijskih kanala, garantni rok počinje teći tri meseca nakon datuma proizvodnje naznačenog na proizvodu izvedenog iz serijskog broja proizvoda. Za proizvode bez datuma proizvodnje ili serijskog broja na proizvodu potreban je valjan dokaz kupovine.

 

Detaljni uslovi garancije su navedeni na garancijskom listu, koji važi uz dokaz kupovine.

 

Ako se dogodi bilo koji kvar zbog neispravnosti materijala i/ili izrade unutar garantnog roka, Philips će uraditi besplatan servis. Gde Philips smatra da popravka nije moguća ili se smatra neekonomičnom, proizvod će biti zamenjen o trošku Philipsa i garancija se produžava odnosno ponovo počinje teći u skladu sa zakonskim odredbama.

 

Philips garanciju primenjuje samo ako se s proizvodom rukuje ispravno i primereno nameni uređaja i u skladu s uputstvima.

Šta Garncija ne pokriva

Garancija ne pokriva gubitke usled trošenja delova tokom redovne upotrebe, što uključuje ali se ne ograničava na gubitak podataka ili gubitak poslovanja. Garancija kompanije Philips se ne primenjuje ukoliko:
 

 • je dokaz o kupovini izmenjen na bilo koji način ili nečitljiv
 • je model i/ili serijski broj na proizvodu izmenjen, uklonjen ili nečitljiv
 • je popravka i prepravka proizvoda urađena od strane neovlašćenih servisa ili osoba
 • je proizvod korišten za komercijalne svrhe
 • je kvar uzrokovan nasilnim korištenjem proizvoda u uslovima koji nisu u skladu s preporučenim karakteristikama i namenom proizvoda.
 • je kvar uzrokovan perifernom opremom i uređajima, dodatnom opremom ili priborom, osim onih koje preporučuje Philips
 • je uređaj oštećen - uključujući, ali ne ograničavajući se na štete od životinja, munje, neadekvatni napon, vodu ili požar, elementarnu nepogodu ili saobraćajnu nesreću.
 • je proizvod neispravan zbog trošenja delova, koji se mogu smatrati potrošnim delovima po svojoj prirodi
 • proizvod ne radi ispravno, jer nije bio izvorno dizajniran, proizveden, odobren i / ili odobren za zemlju u kojoj koristite proizvod, koji bi mogli doći u slučajevima gde je proizvod  kupljen u nekoj drugoj zemlji koja nije predviđena za njegovo korištenje
 • proizvod ne radi ispravno zbog problema s pristupom i / ili povezivanjem s pružaocem usluga, kao što su prekidi u pristupnim mrežama (npr. TV kabl, satelitska veza ili Internet), kvarova na pretplatničkoj liniji, lokalnoj mreži i njenom kvaru (kabliranja, servera, korisničke linije) i greške u prenosnoj mreži (smetnje, greške ili loš kvalitet mreže)
Trebate servis?
Kako biste izbegli nepotrebne neugodnosti, svakako savetujemo da pročitate uputstva za upotrebu ili konsultujete informacije za podršku koje su sastavni deo ove web stranice, pre kontaktiranja Philips pozivnog centra ili zastupnika. Da biste dobili uslugu u okviru garantnog roka, obratite se Philips servisnim centrima ili pozivnom centru. Kontakt podaci Philips servisa se mogu naći na ovoj web stranici. Kada Vaš proizvod više nije u garanciji možete se direktno obratiti najbližem ovlašćenom servisnom centru kompanije Philips, ovde.
Servisni centar
Adresa
Grad
SINGULI D.O.O.
Primorska 3
Zagreb
SINGULI D.O.O.
CMP, Savica Šanci 145
Zagreb
SINGULI D.O.O.
Josipa Strganca 12
Zagreb
SINGULI D.O.O.
UL. 4. Gardijske brigade 43
Split-Kamen
JEŽIĆ COLOR SERVIS
Petra Zrinskog 13
Bjelovar
MARKOVIĆ obrt za elektromehaničarske usluge
K.Filića 9
Varaždin
FRUK D.O.O.  Prodavaonica i servis
Štrosmajerova 7
Virovitica
RADAN ELEKTRONIK CENTAR
Obala pape Ivana Pavla II 17
Dubrovnik

Kako bih  Vam što učinkovitije pomogli kada kontektirate Philips centar ili dobavljače molimo Vas da pripremite : 

 • potvrdu o kupnji (račun), naziv dobavljača ,model uređaja
 • serijski broj modela uređaja (serijski broj uređaja i tjedan proizvodnje obično je naznačen u pretincu za baterije, na dnu ili poleđini uređaja).
Povezani proizvodi
Svi podaci koji su pohranjeni u povezanim proizvodima  mogu  biti izgubljeni ili izbrisani tijekom servisa stoga , trebalo  bi ih  pravilno pohraniti  od strane kupca prije predaje u servis. Philips neće snositi odgovornost  za takav gubitak.

Jamstvena pravila za televizore, monitore, telefone, projektore, dodatnu opremu za automobile te proizvode za audio, video, faks-uređaje i diktafone tvrtke Philips

Poštovani kupče,
 

Proizvodi tvrtke Philips dizajnirani su i proizvedeni sukladno najvišim standardima te pružaju vrlo kvalitetne radne značajke, laku uporabu i lako postavljanje. Ako naiđete na poteškoće u uporabi proizvoda, preporučujemo da najprije pregledate korisnički priručnik ili informacije u odjeljku za podršku na ovom web-mjestu gdje (ovisno o vrsti proizvoda) možete pronaći korisnički priručnik za preuzimanje, česta pitanja, videozapise s uputama ili forum za podršku.

 

U malo vjerojatnom slučaju da se proizvod pokvari, Philips će omogućiti besplatan servis proizvoda ako tvrtku Philips obavijestite o kvaru u jamstvenom razdoblju, pod uvjetom da se proizvod koristio sukladno uputama u korisničkom priručniku (npr. u okruženju za koje je namijenjen). Za neke kategorije proizvoda davatelj jamstva za proizvod je partnerska tvrtka tvrtke Philips pa informacije potražite u dokumentaciji priloženoj s proizvodom.

 

Ako servis proizvoda koji je kupljen u inozemstvu zatražite u Hrvatskoj, Philips će nastojati servisirati proizvod sukladno odredbama jamstva države u kojoj ste ga kupili.

 

Ovaj dokument odnosi se samo na proizvode za široku potrošnju. Za profesionalne proizvode vrijede odredbe jamstva navedene u kupoprodajnom ugovoru.

Uvijeti jamstva

Jamstveno razdoblje počinje na datum kupnje naveden na dokazu o kupnji, a završava na kraju razdoblja naznačenog u odjeljku Jamstveno razdoblje u nastavku. Ako vam treba servis, ali ste izgubili dokaz o kupnji ili je maloprodajno mjesto nepoznato tvrtki Philips (npr. prodavatelj s internetske web-stranice za aukcijsku prodaju), smatrat će se da je jamstveno razdoblje počelo tri mjeseca od datuma proizvodnje naznačenog na proizvodu ili utvrđenog na temelju serijskog broja. Ako trebate servis za proizvode na kojima nije naveden datum proizvodnje ili serijski broj, morate imati valjan dokaz o kupnji.

 

Kada popravak nije moguć ili kada nije komercijalno izvediv, Philips može zamijeniti proizvod novim ili obnovljenim proizvodom slične funkcionalnosti. Nakon popravka, ažuriranja programskih datoteka ili zamjene, jamstveno razdoblje nastavit će se od datuma originalne kupnje.

Što jamstvo ne uključuje

Jamstvo ne pokriva posljedična oštećenja (uključujući, ali bez ograničenja na, gubitak podataka ili gubitak prihoda) niti naknadu za aktivnosti koje sami izvršite, kao što su redovito održavanje, instalacija ažuriranja programskih datoteka ili spremanje/vraćanje podataka.

 

Jamstvo ne obuhvaća ili se ne odnosi na sljedeće slučajeve:

 • Dokaz o kupnji je na neki način izmijenjen ili je učinjen nečitljivim.
 • Broj modela, serijski broj ili šifra datuma proizvodnje na proizvodu promijenjena je, uklonjena ili učinjena nečitljivom.
 • Popravke ili modifikacije proizvoda izvršili su neovlašteni servisi ili osobe.
 • Oštećenje je rezultat prekomjerne uporabe u svrhe za koje proizvod nije namijenjen, primjerice kontinuirana uporaba u komercijalnom okruženju.
 • Oštećenje je uzrokovano neprimjerenom uporabom proizvoda ili uvjetima okruženja koji nisu sukladni uputama navedenima u korisničkom priručniku proizvoda.
 • Oštećenje je uzrokovano povezivanjem periferne opreme, dodatne opreme ili dodataka koji nisu preporučeni u korisničkom priručniku.
 • Oštećenje uređaja uključuje, ali nije ograničeno na, oštećenje uzrokovano: djelovanjem životinja, grmljavinom, nenormalnim naponom, požarom, prirodnim katastrofama, transportom ili vodom (osim u slučaju kada korisnički priručnik izričito navodi da se proizvod može ispirati).
 • Normalno trošenje i habanje ili u slučaju potrošnih dijelova (npr. vrećica za prašinu za usisavač ili spremnika za filtraciju).
 • Proizvod ne radi ispravno jer nije originalno dizajniran, proizveden ili odobren za uporabu u državi u kojoj ga upotrebljavate, što može biti slučaj ako ste proizvod uvezli.
 • Proizvod ne radi ispravno zbog problema u pristupu davateljima usluge ili povezivanju s njima, kao što su prekidi pristupa mrežama (npr. kabelska/satelitska televizija ili internet), kvarovi linije pretplatnika ili odredišta, kvar lokalne mreže (kabeli, poslužitelj, korisnikova linija) i kvarovi prijenosne mreže (smetnje, blokada signala, kvarovi ili loša kvaliteta mreže).
 • Aplikacije treće strane koje se upotrebljavaju na proizvodu ili s njime.
Trebate servis?

Kako biste izbjegli nepotrebne neugodnosti, savjetujemo vam da pažljivo pročitate korisnički priručnik i/ili pregledate odjeljak za podršku na ovom web-mjestu prije nego što kontaktirate prodavača ili Philips. Kako biste ostvarili servis unutar jamstvenog razdoblja, obratite se centru za korisničku podršku putem nekog od načina kontakta navedenih na ovom web-mjestu. U slučaju da jamstvo više ne pokriva vaš proizvod, u nekim državama možete se izravno obratiti najbližem ovlaštenom servisnom centru. Adrese servisnih centara, ako su dostupne, možete pronaći na ovom web-mjestu.

 

Kako bi vam korisnička podrška mogla učinkovito pomoći, prilikom obraćanja tvrtki Philips ili servisnim partnerima pripremite sljedeće:

 • Broj vrste proizvoda ili broj modela (zove se i ID modela)
 • Dokaz o kupnji (npr. originalni račun ili potvrda o gotovinskoj transakciji) na kojem je naveden datum kupnje, naziv prodavaonice i broj modela proizvoda; i
 • Serijski broj proizvoda ili šifra datuma proizvodnje navedena na proizvodu.
 • Broj modela, serijski broj ili šifra datuma proizvodnje (ako je dostupna) nalazi se na u odjeljku za bateriju ili na stražnjoj/donjoj strani proizvoda.

Jamstveno razdoblje

Jamstveno razdoblje za kategorije proizvoda navedene u naslovu ovog dokumenta u Hrvatskoj iznosi 24 mjeseca, uz sljedeće izuzetke:
Izuzetak
Jamstveno razdoblje 
LCD monitor linije B, S, P
36 mjeseci
Faks-uređaji i projektori
12 mjeseci
Internetski telefoni, kabeli i adapteri
12 mjeseci