1

Uslovi garancije

Za provjeru  jamstvenih pravila,perioda i uvjeta vašeg  proizvoda ,molimo odaberite kategoriju.

Garancijska pravila za ličnu negu, majku i dete, proizvode za domaćinstvo i zdravstvene proizvode

Svi Philips Personal Health proizvodi su dizajnirani i proizvedeni prema najvišim standardima uz kvalitetnu izradu, a pružaju jednostavnost upotrebe i jednostavnost instalacije. U slučaju da naiđete na bilo kakve poteškoće tokom instaliranja ili korištenja svojeg proizvoda, preporučujemo da prvo proučite uputstvo ili informacije koje su dostupne na web stranicama. Nažalost, uputstva nisu za sve proizvode prevedena na srpski jezik ali se nadamo da će i na ostalim jezicima poslužiti boljem korištenju naših uređaja. Ukoliko su neophodno potrebna uputstva na srpskom, nazovite Philips kontaktni centar ili pošaljite mail sa zahtevom preko naše stranice za podršku.

 

U retkom slučaju kvara tokom garantnog roka Philips Personal Health (u daljnjem tekstu Philips), organizova će popravku proizvoda čak iako ste kupili proizvod u nekoj drugoj zemlji, a pod garancijskim uslovima zemlje kupovine. Molimo proverite da li je država naznačena u naslovu ovog dokumenta jednaka državi u kojoj ste kupili svoj Philipsov proizvod. Ako ne, molimo odaberite tačnu zemlju kupovine u gornjem desnom uglu ove stranice, odaberite proizvod i otvorite ili preuzmite garancijsku izjavu ponovo.

 

Ukoliko je uređaj potrebno zameniti, to je moguće jedino na mestu kupovine istog.

Vaša ostala zakonska prava nisu pod uticajem uslova Philips međunarodne garancije.

Trajanje garancije

 • 24 meseca

Izuzeci kod garancije

Garancija ne pokriva proizvode poput baterija, kabla i delova uređaja koji su potrošni, od stakla ili su osetljivi na habanje.

Uslovi garancije

Garancija počinje od dana kupovine navedenog na dokumentu koji dokazuje kupovinu (račun i sl.) i ističe na kraju razdoblja navedenog u nastavku. U slučaju da ste izgubili dokaz o kupovini, prodavac je nepoznat ili je proizvod kupljen od neregistrovanog prodavca npr. putem on-line aukcijskih kanala, garantni rok počinje teći tri meseca nakon datuma proizvodnje naznačenog na proizvodu izvedenog iz serijskog broja proizvoda. Za proizvode bez datuma proizvodnje ili serijskog broja na proizvodu potreban je valjan dokaz kupovine.

 

Detaljni uslovi garancije su navedeni na garancijskom listu, koji važi uz dokaz kupovine.

 

Ako se dogodi bilo koji kvar zbog neispravnosti materijala i/ili izrade unutar garantnog roka, Philips će uraditi besplatan servis. Gde Philips smatra da popravka nije moguća ili se smatra neekonomičnom, proizvod će biti zamenjen o trošku Philipsa i garancija se produžava odnosno ponovo počinje teći u skladu sa zakonskim odredbama.

 

Philips garanciju primenjuje samo ako se s proizvodom rukuje ispravno i primereno nameni uređaja i u skladu s uputstvima.

Šta Garncija ne pokriva

Garancija ne pokriva gubitke usled trošenja delova tokom redovne upotrebe, što uključuje ali se ne ograničava na gubitak podataka ili gubitak poslovanja. Garancija kompanije Philips se ne primenjuje ukoliko:
 

 • je dokaz o kupovini izmenjen na bilo koji način ili nečitljiv
 • je model i/ili serijski broj na proizvodu izmenjen, uklonjen ili nečitljiv
 • je popravka i prepravka proizvoda urađena od strane neovlašćenih servisa ili osoba
 • je proizvod korišten za komercijalne svrhe
 • je kvar uzrokovan nasilnim korištenjem proizvoda u uslovima koji nisu u skladu s preporučenim karakteristikama i namenom proizvoda.
 • je kvar uzrokovan perifernom opremom i uređajima, dodatnom opremom ili priborom, osim onih koje preporučuje Philips
 • je uređaj oštećen - uključujući, ali ne ograničavajući se na štete od životinja, munje, neadekvatni napon, vodu ili požar, elementarnu nepogodu ili saobraćajnu nesreću.
 • je proizvod neispravan zbog trošenja delova, koji se mogu smatrati potrošnim delovima po svojoj prirodi
 • proizvod ne radi ispravno, jer nije bio izvorno dizajniran, proizveden, odobren i / ili odobren za zemlju u kojoj koristite proizvod, koji bi mogli doći u slučajevima gde je proizvod  kupljen u nekoj drugoj zemlji koja nije predviđena za njegovo korištenje
 • proizvod ne radi ispravno zbog problema s pristupom i / ili povezivanjem s pružaocem usluga, kao što su prekidi u pristupnim mrežama (npr. TV kabl, satelitska veza ili Internet), kvarova na pretplatničkoj liniji, lokalnoj mreži i njenom kvaru (kabliranja, servera, korisničke linije) i greške u prenosnoj mreži (smetnje, greške ili loš kvalitet mreže)

Trebate servis?

Kako biste izbegli nepotrebne neugodnosti, svakako savetujemo da pročitate uputstva za upotrebu ili konsultujete informacije za podršku koje su sastavni deo ove web stranice, pre kontaktiranja Philips pozivnog centra ili zastupnika. Da biste dobili uslugu u okviru garantnog roka, obratite se Philips servisnim centrima ili pozivnom centru. Kontakt podaci Philips servisa se mogu naći na ovoj web stranici. Kada Vaš proizvod više nije u garanciji možete se direktno obratiti najbližem ovlašćenom servisnom centru kompanije Philips, ovde.

Servisni centar

Adresa

Grad

SINGULI D.O.O.

Primorska 3

Zagreb

SINGULI D.O.O.

CMP, Savica Šanci 145

Zagreb

SINGULI D.O.O.

Josipa Strganca 12

Zagreb

SINGULI D.O.O.

UL. 4. Gardijske brigade 43

Split-Kamen

JEŽIĆ COLOR SERVIS

Petra Zrinskog 13

Bjelovar

MARKOVIĆ obrt za elektromehaničarske usluge

K.Filića 9

Varaždin

FRUK D.O.O.  Prodavaonica i servis

Štrosmajerova 7

Virovitica

RADAN ELEKTRONIK CENTAR

Obala pape Ivana Pavla II 17

Dubrovnik

Kako bih  Vam što učinkovitije pomogli kada kontektirate Philips centar ili dobavljače molimo Vas da pripremite : 

 • potvrdu o kupnji (račun), naziv dobavljača ,model uređaja
 • serijski broj modela uređaja (serijski broj uređaja i tjedan proizvodnje obično je naznačen u pretincu za baterije, na dnu ili poleđini uređaja).

Povezani proizvodi

Svi podaci koji su pohranjeni u povezanim proizvodima  mogu  biti izgubljeni ili izbrisani tijekom servisa stoga , trebalo  bi ih  pravilno pohraniti  od strane kupca prije predaje u servis. Philips neće snositi odgovornost  za takav gubitak.

Pravila o saobraznosti za televizore, monitore, telefone, projektore, dodatnu opremu za automobile, audio proizvode, video proizvode, faks-uređaje i diktafone kompanije Philips

Poštovani kupče,
 

Proizvodi kompanije Philips dizajnirani su i proizvedeni u skladu sa najvišim standardima i poseduju vrlo
kvalitetne radne karakteristike, jednostavni su za upotrebu i lako se postavljaju. Ako naiđete na poteškoće u upotrebi proizvoda, preporučujemo da najprije pregledate korisnički priručnik ili informacije u odeljku za podršku na ovoj
veb stranici gde (zasvisno od vrste proizvoda) možete pronaći korisnički priručnik za preuzimanje, česta pitanja, video zapise sa uputstvima ili forum za podršku.

 

U malo verovatnom slučaju da se proizvod pokvari u okviru roka odgovornosti za nesaobraznost uređaja. Philips će omogućiti besplatan servis proizvoda ako se proizvod dostavi na prodajno mesto na kojem je kupljeno ili u jedan od servisa iz mreže ovlašćenih servisa, pod uslovom da se proizvod koristio u skladu sa uputstvima u korisničkom
priručniku (npr. u okruženju za koje je namenjen). Više informacija možete dobiti ako kontaktirate naš centar za korisničku podršku. Za neke kategorije proizvoda pravo na soabraznost uređaja se ostvaruje preko partnerskih kompanija komapnije Philips pa informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz proizvod.

 

Ako servis proizvoda koji je kupljen u inostranstvu zatražite u Srbiji, Philips će nastojati servisirati proizvod.

 

Ovaj dokument odnosi se samo na proizvode za široku potrošnju. Za profesionalne proizvode vrede pravila o
saobraznosti navedena u kupoprodajnom ugovoru.

Uslovi o saobraznosti

Rok odgovornosti za nesaobraznost počinje sa datumom kupovine navedena na dokazu o kupovini, i završava se po isteku roka navedenog na dnu ove stranice.

 

Kada popravak nije moguć ili kada nije komercijalno izvodiv, Philips može zameniti proizvod novim ili obnovljenim proizvodom slične funkcionalnosti. Nakon popravka, ažuriranja programskih datoteka ili zamene, zakonski rok za saobraznost nastavit će se nastaviti u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača.

Šta saobraznost ne uključuje

Saobraznost ne pokriva posledična oštećenja (uključujući, ali bez ograničenja na, gubitak podataka ili gubitak prihoda) niti naknadu za aktivnosti koje sami izvršite, kao što su redovito održavanje, instalacija ažuriranja programskih datoteka ili čuvanje/vraćanje podataka.

 

Saobraznost ne obuhvata ili se ne odnosi na sledeće slučajeve:       

 • Dokaz o kupovini je na neki način izmenjen ili je učinjen nečitljivim.     
 • Broj modela, serijski broj ili šifra datuma proizvodnje na proizvodu promenjena je, uklonjena ili učinjena nečitljivom.  
 • Popravke ili modifikacije proizvoda izvršili su neovlašteni servisi ili osobe.   
 • Oštećenje je rezultat prekomerne upotrebe u svrhe za koje proizvod nije namenjen, na primer kontinuirana upotreba u komercijalnom okruženju.    
 • Oštećenje je uzrokovano neprimerenom upotrebom proizvoda ili uslovima okruženja koji nisu sukladni uslovima navedenima u korisničkom priručniku proizvoda.     
 • Oštećenje je uzrokovano povezivanjem periferne opreme, dodatne opreme ili dodataka koji nisu preporučeni u korisničkom priručniku.
 • Oštećenje uređaja uključuje, ali nije ograničeno na, oštećenje uzrokovano: delovanjem životinja, grmljavinom, nenormalnim naponom, požarom, prirodnim katastrofama, transportom ili vodom (osim u slučaju kada korisnički priručnik izričito navodi da se proizvod može ispirati).
 • Normalno trošenje i habanje ili u slučaju potrošnih dijelova (npr. vrećica za prašinu za usisavač ili spremnika za filtraciju).    
 • Proizvod ne radi ispravno jer nije originalno dizajniran, proizveden ili odobren za uporabu u državi u kojoj ga upotrebljavate, što može biti slučaj ako ste proizvod uvezli.
 •  Proizvod ne radi ispravno zbog problema u pristupu provajderima usluge ili povezivanju sa njima, kao što su prekidi pristupa mrežama (npr. kablovska/satelitska televizija ili internet), kvarovi linije pretplatnika ili odredišta, kvar lokalne mreže (kablovi, provajder, korisnikova linija) i kvarovi prenosne mreže (smetnje, blokada signala, kvarovi ili loša kvaliteta mreže).·      
 •  Aplikacije treće strane koje se upotrebljavaju na proizvodu ili s njime.

   

   

 

Tražite servis?

Kako biste izbegli nepotrebne neugodnosti, savetujemo vam da pažljivo pročitate korisnički priručnik i/ili pregledate odeljak za podršku na ovom sajtu pre nego što kontaktirate prodavca ili Philips. Kako biste ostvarili servis unutar roka odgovornosti za nesaobraznost, obratite se centru za
korisničku podršku putem nekog od načina kontakta navedenih na ovom sajtu. U slučaju da je istekao roka odgovornosti za nesaobraznost za vaš proizvod, u
nekim državama možete se izravno obratiti najbližem ovlaštenom servisnom centru. Adrese servisnih centara, ako su dostupne, možete pronaći na ovom sajtu.

 

Kako bi vam korisnička podrška mogla efiksano pomoći, prilikom obraćanja kompaniji Philips ili servisnim partnerima pripremite sledeće:     

 

 • Broj vrste proizvoda ili broj modela (zove se i ID modela) 
 • Dokaz o kupovini (npr. originalni račun ili potvrda o gotovinskoj transakciji) na kojem je naveden datum kupovine, naziv prodavaonice i broj modela proizvoda;
 • Serijski broj proizvoda ili šifra datuma proizvodnje navedena na proizvodu.   
 • Broj modela, serijski broj ili šifra datuma proizvodnje (ako je dostupna) nalazi se na u odeljku za bateriju ili na stražnjoj/donjoj strani proizvoda.

 

Rok odgovornosti za nesaobraznost

Roka odgovornosti za nesaobraznost za kategorije proizvoda navedene u naslovu ovog dokumanta u Republici Srbiji iznosi 24 meseca-

Jamstveno razdoblje

Jamstveno razdoblje za kategorije proizvoda navedene u naslovu ovog dokumenta u Srbija iznosi 24 mjeseca, uz sljedeće izuzetke:

Izuzetak

Jamstveno razdoblje 

LCD monitor linije B, S, P

36 mjeseci

Faks-uređaji i projektori

12 mjeseci

Internetski telefoni, kabeli i adapteri

12 mjeseci

Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.